Stenografický zápis 34. schůze, 28. září 1995


(Schůze opět zahájena v 9.01 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XXIX. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců.

Poslanec Jiří Vyvadil
Poslankyně Eva Fischerová
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jan Černý
Poslanec Jan Navrátil
Poslanec Jiří Vyvadil
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jan Navrátil
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslankyně Eva Fischerová
Ministr zdravotnictví ČR Luděk Rubáš
Poslanec Václav Exner
Ministr zdravotnictví ČR Luděk Rubáš
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Jiří Hájek
Poslanec Jan Navrátil
Poslanec Petr Kavan
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jiří Karas
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Zdeněk Trojan
Ministr zdravotnictví ČR Luděk Rubáš
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Vratislav Votava
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Vratislav Votava
Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslanec Radim Špaček


XXII. Vládní návrh zákona o neziskových právnických osobách a o změně a doplnění zákona o daních z příjmů, zákona o dani z nemovitostí a zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, podle sněmovních tisků 1791 a 1927.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Tomáš Ježek
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Tomáš Ježek
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Tomáš Ježek
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Tomáš Ježek
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Tomáš Ježek
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Tomáš Ježek
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Tomáš Ježek
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Milena Kolářová
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena ve 12.50 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.34 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXX. Návrh poslanců Jana Navrátila a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle sněmovních tisků 1705 a 1923.

Poslanec Jan Navrátil
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jan Navrátil
Poslanec Miloslav Výborný


XXXI. Návrh poslanců Anny Röschové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1742 a 1925.

Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Libor Novák
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Josef Valenta
Poslanec Libor Novák


XXXII. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1994, podle sněmovního tisku 1703.

Poslanec Jaroslav Soural


XXXIII. Návrh rozpočtu Poslanecké sněmovny na rok 1996, podle sněmovního tisku 1934.

Poslanec Tomáš Ježek


XXXIV. Průběžná zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Zásah a Vlna .

Poslanec Jan Krámek
Poslanec Oldřich Kužílek
Místopředseda PSP Pavel Tollner


XXXV. Zpráva o činnosti organizačního výboru od 30. 6. do 31. 7. 1995, podle sněmovního tisku 1913.

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXXVI. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny od 29. 6. do 31. 7. 1995, podle sněmovního tisku 1914.

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XXXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb. a zákona č. 304/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1893 - prvé čtení.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Richard Mandelík


XXXVIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. dubna 1995 v Caracasu, podle sněmovního tisku 1906 - prvé čtení.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jiří Payne
Předseda PSP Milan Uhde


XXXIX. Ústní interpelace.

Poslanec Vratislav Votava
Poslanec Dalibor Matulka
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Vratislav Votava
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Ladislav Body
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Ladislav Body
Poslankyně Anna Váchalová
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Jan Navrátil
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Jan Navrátil
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Václav Exner
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Václav Exner
Poslanec Václav Frank
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Vratislav Votava
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Miloslav Výborný
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze opět zahájena v 17.00 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Václav Frank
Poslanec Stanislav Gross
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Stanislav Gross
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslankyně Eva Fischerová
Ministr zdravotnictví ČR Luděk Rubáš
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Jan Bláha
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Jan Bláha
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslankyně Petra Buzková
Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslankyně Petra Buzková
Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Ladislav Body
Poslanec Jan Bláha
Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Jiří Vyvadil
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivan Pilip
Poslanec Jiří Vyvadil
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivan Pilip
Poslanec Jiří Vyvadil
Ministr životního prostředí ČR František Benda
Poslanec Jiří Vyvadil
Ministr životního prostředí ČR František Benda
Poslanec Jan Bláha
Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Jan Bláha


XXXX. Texty Úmluvy č. 175 a Doporučení č. 182 Mezinárodní organizace práce o práci na částečný úvazek, které byly přijaty na 81. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1994, a stanovisko vlády České republiky k Úmluvě a Doporučení, podle sněmovního tisku 1901 - prvé čtení.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jaroslav Štrait
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Martin Syka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Martin Syka


XXXXI. Návrh na ustavení organizačního výboru Poslanecké sněmovny.

Poslanec Robert Kolář


XXXXII. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny.

Poslanec Robert Kolář


XXXXIII. Návrh změn zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny.

Místopředseda PSP Pavel Tollner
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze skončena v 18.40 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP