Stenografický zápis 35. schůze, 18. října 1995

(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Josef Holub
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Pavel Tollner
Poslanec Jaroslav Ortman
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Jan Vik
Poslanec Jiří Honajzer
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Tomáš Štěrba


I. Zákon, kterým se mění zákon ČNR č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 27. září 1995 a vrácený prezidentem republiky.

Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jan Krámek
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Ivan Mašek


II. Zákon, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 26. 11. 1992, vyhlášeného dne 15. 12. 1992 v částce 116/1992 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 27. září 1995 a vrácený prezidentem republiky

Předseda PSP Milan Uhde


III. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996, podle sněmovního tisku 1936 - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Miloš Skočovský
Poslanec Michal Kraus
Poslanec František Brožík
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Michal Kraus
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Tomáš Ježek
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Jaroslav Ortman
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze byla přerušena v 17.49 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 18.19 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Petr Bachna
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Tomáš Ježek
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Tomáš Ježek
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Tomáš Ježek
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Václav Exner
Poslanec Tomáš Ježek
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Tomáš Ježek
Předseda PSP Milan Uhde
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jiří Honajzer


IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu EUROCONTROL, podepsané v Bruselu dne 13. prosince 1960, která byla změněna a doplněna: 1. Dodatkovým protokolem k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960) podepsaným v Bruselu dne 6. července 1970, 2. Protokolem o změnách dodatkového protokolu k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960) podepsaným v Bruselu dne 21. listopadu 1978 a 3. Protokolem doplňujícím Mezinárodní úmluvu o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960), podepsaným v Bruselu dne 12. února 1981, včetně jeho příloh, podle sněmovního tisku 1939 - prvé čtení

Předseda PSP Milan Uhde


I. Zákon, kterým se mění zákon ČNR č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 27. září 1995 a vrácený prezidentem republiky.

Předseda PSP Milan Uhde


II. Zákon, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 26. 11. 1992, vyhlášeného dne 15. 12. 1992 v částce 116/1992 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 27. září 1995 a vrácený prezidentem republiky

Předseda PSP Milan Uhde


III. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996, podle sněmovního tisku 1936 - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Vladimír Budinský
Poslanec Ladislav Blažek
Poslanec Václav Exner
Ministr dopravy ČR Vladimír Budinský
Poslanec Ladislav Blažek


V. Návrh na potvrzení předsedy hospodářského výboru Poslanecké sněmovny v jeho funkci

Poslanec Robert Kolář


VI. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Poslanec Pavel Seifer
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Pavel Seifer
Předseda PSP Milan Uhde

(Jednání ukončeno v 19.30 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP