Stenografický zápis 36. schůze, 2. listopadu 1995


(Schůze opět zahájena v 10.07 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


VII. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Milan Loukota
Poslanec Jiří Šoler


VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, podle sněmovního tisku 1504

Ministr spravedlnosti Jiří Novák
Poslanec Ondřej Zemina
Poslanec Jiří Honajzer
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze opět zahájena v 11.06 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Antonín Hrazdíra
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Jiří Honajzer


IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Josef Kubiš
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Vlastislav Kuchař
Poslanec Petr Bachna
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Vlastislav Kuchař
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslankyně Gerta Mazalová
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Josef Kubiš
Poslanec Jiří Vyvadil
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Josef Kubiš
Poslanec Jiří Vyvadil
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Josef Kubiš
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Josef Kubiš
Poslanec Stanislav Gross


X. Vládní návrh zákona o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), podle sněmovních tisků 1665 a 1804

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jiří Macháček
Poslanec Miroslav Raška
Poslanec Josef Valenta
Poslanec Jaroslav Novák
Poslanec Milan Loukota
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze opět zahájena ve 14.42 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jiří Macháček
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec Vlastimil Doubrava
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Jan Klas
Poslanec Jiří Macháček


XI. Ústní interpelace poslanců na členy vlády

Poslanec Josef Mandík
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Josef Mandík
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jaroslav Štrait
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jaroslav Štrait
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Oldřich Vrcha
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec Vladimír Řezáč
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Vladimír Řezáč
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslankyně Eva Fischerová
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslankyně Eva Fischerová
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Trojan
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Trojan
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Oldřich Vrcha
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec Milan Loukota
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze opět zahájena v 17.01 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jozef Wagner
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jozef Wagner
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jan Vik
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Jan Vik
Poslanec Michal Kraus
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Michal Kraus
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec Vlastislav Kuchař
Ministr dopravy ČR Vladimír Budinský
Poslanec Vlastislav Kuchař
Ministr dopravy ČR Vladimír Budinský
Poslanec Milan Loukota
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jan Vik
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Jan Vik
Poslanec Jaroslav Novák
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jaroslav Novák
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslankyně Hana Orgoníková
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Oldřich Vrcha
Ministr dopravy ČR Vladimír Budinský
Poslanec Václav Frank
Ministr dopravy ČR Vladimír Budinský
Poslanec Václav Frank
Poslanec Oldřich Vrcha
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Jaroslav Novák
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Václav Frank
Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Václav Frank
Poslanec Jaroslav Štrait
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jaroslav Štrait
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 18.28 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 18.55 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XII. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Jana Jegly a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákonů č. 199/1993 Sb., 325/1993 Sb., 136/1994 Sb. a 260/1994 Sb., uvedeného ve sněmovním tisku 1620

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XIII. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Roberta Koláře a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., uvedeného ve sněmovním tisku 1852

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XIV. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Ludvíka Motyčky a dalších na vydání zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky, uvedeného ve sněmovním tisku 1049

Místopředseda PSP Jiří Vlach


IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jiří Vyvadil


VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu, podle sněmovního tisku 1504

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Ondřej Zemina
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Ondřej Zemina
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Ondřej Zemina
Poslanec Jaroslav Ortman
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Jednání bylo přerušeno v 19.25 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 19.46 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jaroslav Sýkora
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Jan Bláha


XV. Návrh poslanců Jaroslava Ortmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, podle sněmovního tisku 1900 - prvé čtení

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XVI. Návrh poslanců Dalibora Štambery a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1895 - prvé čtení

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XVII. Návrh poslanců Viktora Dobala a dalších na vydání zákona o opatřeních na ochranu veřejného zájmu, podle sněmovního tisku 1385

Poslanec Jan Bláha


XVIII. Návrh poslanců Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů, podle sněmovních tisků 297, 297 A

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Marek Benda


XIX. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996 , podle sněmovního tisku 1889

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Stanislav Gross


XX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1948 - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jaromír Kalus


XXI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1949 - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jaromír Kalus


XXII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu EUROCONTROL, podepsané v Bruselu dne 13. prosince 1960, která byla změněna a doplněna: 1. Dodatkovým protokolem k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960), podepsaným v Bruselu dne 6. července 1970, 2. Protokolem o změnách dodatkového protokolu k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960), podepsaným v Bruselu dne 21. listopadu 1978 a 3. Protokolem doplňujícím Mezinárodní úmluvu o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - EUROCONTROL (Brusel, 13. prosince 1960), podepsaným v Bruselu dne 12. února 1981, včetně jeho příloh, podle sněmovního tisku 1939 - druhé čtení

Místopředseda PSP Jiří Vlach


I. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Jiří Vlach


II. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Jiří Vlach


III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona ČNR č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb. a zákona č. 200/1994 Sb. a mění a doplňuje zákon ČNR č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, podle sněmovních tisků 1650 a 1962

Ministr dopravy ČR Vladimír Budinský
Poslanec Josef Holub
Poslanec Václav Frank
Ministr dopravy ČR Vladimír Budinský
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena ve 20.42 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP