Stenografický zápis 36. schůze, 3. listopadu 1995


(Schůze opět zahájena v 9.07 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde


V. Vládní návrh zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), podle sněmovních tisků 1591 a 1806

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jan Černý
Poslanec Ivan Bečvář
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Ivan Bečvář
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Jan Litomiský
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Stanislav Volák
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze přerušena v 9.22 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 9.48 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Ivan Bečvář
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ivan Bečvář
Poslanec Josef Hurta
Poslanec Ivan Bečvář
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ivan Bečvář
Poslanec Petr Brodský
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Ivan Bečvář
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Ivan Bečvář
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Ivan Bečvář
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Ivan Bečvář
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Ivan Bečvář
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Ivan Bečvář
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Josef Effenberger
Poslanec Ivan Bečvář
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Ivan Bečvář
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ivan Bečvář
Předseda PSP Milan Uhde
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Ivan Bečvář
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Ivan Bečvář
Poslanec Jan Černý
Poslanec Ivan Bečvář
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Ivan Bečvář
Poslanec Jan Černý
Poslanec Vojtěch Čechák
Poslanec Jan Černý
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Jan Černý
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Jiří Macháček
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze přerušena ve 12.06 hodin)
(Schůze opět zahájena ve 13.35 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jaroslav Sýkora
Poslanec Jan Černý
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Ivan Bečvář
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Vlastimil Tlustý


X. Vládní návrh zákona o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), podle sněmovních tisků 1665 a 1804

Poslanec Miloslav Výborný


XXIII. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii, podle sněmovního tisku 1920 prvé čtení

Poslanec Oldřich Kužílek


XXIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1931 - prvé čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jiří Macháček
Poslanec Milan Loukota
Poslanec Jiří Macháček
Poslanec Oldřich Kužílek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jiří Macháček
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jiří Macháček
Poslanec Jan Vik
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Navrátil
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jan Vik
Poslanec Vlastimil Doubrava
Poslanec Jiří Macháček


XXV. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro reformu veřejné správy

Poslanec Robert Kolář


XXVI. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na odvolání člena dozorčí komise poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky

Poslanec Robert Kolář


XXVII. Návrh volební komise na volbu člena dozorčí komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky

Poslanec Robert Kolář
Poslanec Marek Benda


XXVIII. Návrh poslanců Hany Lagové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1853

Poslankyně Hana Lagová
Poslankyně Milena Kolářová
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslankyně Hana Lagová
Poslankyně Milena Kolářová


XXIX. Návrh poslanců Stanislava Grosse a dalších na vydání ústavního zákona o referendu, podle sněmovních tisků 1874 a 1954

Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Petr Brodský
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Marek Benda


XXX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb., podle sněmovního tisku 1713

Ministr životního prostředí ČR František Benda
Poslanec Josef Effenberger
Poslanec Josef Křížek
Ministr životního prostředí ČR František Benda
Poslanec Zdeněk Trojan
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Ministr životního prostředí ČR František Benda
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslanec Josef Effenberger
Ministr životního prostředí ČR František Benda
Poslanec Josef Effenberger
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 16.52 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.34 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XXXI. Návrh na změnu schváleného pořadu 36. schůze Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XXXII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou, podepsaná v Praze dne 26. dubna 1995, podle sněmovního tisku 1902 - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Jiří Payne


XXXIII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem, podepsaná v Bukurešti dne 22. června 1994, podle sněmovního tisku 1903 - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Jiří Payne


XXXIV. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1994, podle sněmovního tisku 1850

Poslanec Vladimír Koronthály


XXXV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Tiraně dne 22. června 1995, podle sněmovního tisku 1933 - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jiří Maryt


XXXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1947 - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Josef Holub


XXXVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. dubna 1995 v Caracasu, podle sněmovního tisku 1906 druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jiří Maryt


XXXVIII. Výroční zpráva Rady České televize o činnosti České televize v roce 1994, podle sněmovního tisku 1950

Poslanec František Kozel
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec František Kozel
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze skončena v 18.19 hodin)


Přihlásit/registrovat se do ISP