Stenografický zápis 37. schůze, 5. prosince 1995

(Schůze zahájena

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Dalibor Štambera
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Viktor Dobal
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Jiří Honajzer
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Jiří Bílý


I. Změna statutu Stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Poslanec František Kozel


II. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za první pololetí 1995, podle sněmovního tisku 1945

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Josef Hájek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Ježek


III. Informace rozpočtového výboru o výsledku projednání zprávy České národní banky o měnovém vývoji v České republice za I. pololetí 1995

Poslanec Tomáš Ježek


IV. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky I. Konvence o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, II. Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, podepsaná v Paříži dne 22. února 1995, podle sněmovního tisku 1982 - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec
Poslanec Jiří Payne
Poslanec František Brožík


V. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva, přijatá v Londýně dne 6. května 1969, podle sněmovního tisku 1892

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec
Poslanec Jaromír Kalus


VI. Návrh poslanců Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 297

Poslanec Jan Bláha
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Marek Benda
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Miloslav Výborný


VII. Návrh poslanců Tomáše Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1894 - prvé čtení

Poslanec Tomáš Svoboda


VIII. Návrh poslanců Jaroslava Ortmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, podle sněmovního tisku 1900 - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Ortman
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Vladimír Řezáč
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze ukončena


Přihlásit/registrovat se do ISP