Stenografický zápis 37. schůze, 13. prosince 1995


(Jednání opět

Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno
(Schůze opět zahájena

Místopředseda PSP Jan Kasal


XXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1931 - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Oldřich Kužílek


XXXX. Vládní návrh zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o soukromých bezpečnostních činnostech), podle sněmovního tisku 1763

Poslanec Oldřich Kužílek


XXXXI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb. o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 318/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1935 - prvé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Tigrid
Poslanec Ondřej Zemina


XXXXII. Rezignace členů prezídia Fondu národního majetku České republiky

Místopředseda PSP Jan Kasal


XXXXIII. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena dozorčí komise poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky - pokračování přerušeného jednání

Poslanec Robert Kolář


XXXXIV. Návrh na odvolání člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Místopředseda PSP Jan Kasal


XXXXV. Návrh na volbu člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Poslanec Robert Kolář


XXXXIII. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena dozorčí komise poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky - pokračování přerušeného jednání

Místopředseda PSP Jan Kasal


XXXXVI. Návrh na volbu předsedy Stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

Poslanec Robert Kolář


XXXXVII. Návrh volební komise na volbu člena prezídia Fondu národního majetku

Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena
(Jednání opět

Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání opět

Místopředseda PSP Jan Kasal


XXXXVIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1948 - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jiří Payne


XXXXIX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1949 - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jiří Payne


XXXXVI. Návrh na volbu předsedy Stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

Poslanec Robert Kolář


XXXXVII. Návrh volební komise na volbu člena prezídia Fondu národního majetku

Poslanec Robert Kolář
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze byla ukončena


Přihlásit/registrovat se do ISP