Stenografický zápis 38. schůze, 19. prosince 1995

(Schůze zahájena

Předseda PSP Milan Uhde
Poslankyně Hana Lagová
Poslanec Jan Navrátil
Poslanec Václav Frank
Poslanec Jan Vik
Poslanec Pavel Kulička
Poslanec Jan Navrátil
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Pavel Kulička


I. Vládní návrh na sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k ní (sněmovní tisk 2008) - prvé čtení

Ministr obrany ČR Vilém Holáň
Poslanec Otakar Vychodil
Poslanec Vratislav Votava
Poslankyně Marie Stiborová
Předseda PSP Milan Uhde

(Jednání přerušeno
(Schůze opět zahájena

Předseda PSP Milan Uhde


II. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky I. Konvence o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, 11. Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj podepsaná v Paříži dne 22. února 1995 (sněmovní tisk 1982) - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec
Poslanec Otakar Vychodil
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Vratislav Votava
Poslanec Otakar Vychodil
Poslanec Václav Čundrle
Poslanec Marek Benda


III. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - prvé čtení

Poslanec Marek Benda
Poslanec Josef Holub
Ministr kultury ČR Pavel Tigrid
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Ondřej Zemina
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Jiří Drápela
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Marek Benda
Poslanec Josef Holub


IV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k uvolnění některých objektů Ministerstva kultury

Poslanec Marek Benda


V. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny podle usnesení branného a bezpečnostního výboru č. 315/1995

Poslanec Tomáš Fejfar
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Tomáš Fejfar
Poslanec Jan Krámek
Ministr obrany ČR Vilém Holáň
Poslanec Tomáš Fejfar
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Tomáš Sojka
Poslanec Tomáš Fejfar
Poslanec Tomáš Sojka
Poslanec Tomáš Fejfar


VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 17. listopadu 1995 (sněmovní tisk 1991) - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Otakar Vychodil


VII. Návrh poslanců Rudolfa Opatřila, Dalibora Stambery a Františka Kačenky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákonů č. 558/1991 Sb., č. 25/1993 Sb., č. 115/1993 Sb., č. 292/1993 Sb., č. 154/1994 Sb. o nálezu Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994 (sněmovní tisk 1946) - prvé čtení

Poslanec Rudolf Opatřil
Poslanec Jiří Vyvadil


VIII. Návrh poslanců Rudolfa Opatřila a Dalibora Štambery na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1951) - prvé čtení

Poslanec Rudolf Opatřil
Poslanec Václav Krása
Předseda PSP Milan Uhde

(Jednání přerušeno


Přihlásit/registrovat se do ISP