Stenografický zápis 38. schůze, 20. prosince 1995


(Schůze zahájena

Místopředseda PSP Jan Kasal


IX. Vládní návrh zákona o vysokém školství (sněmovní tisk 2001) - prvé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivan Pilip
Poslanec František Kozel
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Eduard Zeman
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Jan Decker
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Pavel Hirš
Předseda PSP Milan Uhde
Poslankyně Květoslava Čelišová
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslanec Jaroslav Sýkora
Poslanec Viktor Dobal
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Tomáš Štěrba
Poslanec Václav Exner
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Jan Koucký
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno
(Jednání opět

Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ivan Pilip
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec František Kozel


X. Vládní návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin (sněmovní tisk 1998) - prvé čtení

Poslanec Ondřej Zemina
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Josef Křížek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Josef Křížek


XI. Vládní návrh zákona o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č..../1995 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin (sněmovní tisk 1999) prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Josef Křížek


XII. Návrh poslanců Stanislava Kozáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek (sněmovní tisk 1956) prvé čtení

Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Josef Holub
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena
(Schůze opět zahájena

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XIII. Návrh poslanců Jiřího Drápely a dalších na vydání zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky (sněmovní tisk 1969) - prvé čtení

Poslanec Jiří Drápela
Poslanec Miroslav Řezníček
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Jednání přerušeno
(Schůze opět zahájena

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XIV. Návrh poslance Richarda Mandelíka na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky (sněmovní tisk 1961) - prvé čtení

Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Tomáš Páv


XV. Návrh poslance Luďka Rubáše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1964) - prvé čtení

Poslanec Luděk Rubáš
Poslanec Martin Přibáň
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Milena Kolářová
Poslanec Luděk Rubáš
Poslanec Miroslav Řezníček
Poslanec Jan Černý
Poslanec Martin Syka
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Pavel Kulička
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Pavel Kulička
Poslanec Martin Přibáň


XVI. Návrh zdravotně pojistných plánů na rok 1996 Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven (sněmovní tisk 1988)

Poslanec Petr Čermák
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Jozef Wagner
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Jozef Wagner
Poslankyně Hana Lagová
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Ladislav Rymeš
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Jiří Vačkář
Poslanec Dalibor Štambera
Poslanec Miroslav Raška
Poslanec Petr Čermák
Poslanec Antonín Hrazdíra
Poslanec Petr Čermák
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Petr Čermák
Poslanec Martin Syka
Poslanec Petr Čermák
Poslanec Robert Dostál
Poslanec Petr Čermák
Poslanec Antonín Hrazdíra
Poslanec Martin Syka
Poslanec Petr Čermák
Poslanec Petr Brodský
Poslanec Petr Čermák
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Tomáš Fejfar
Poslanec Martin Syka
Poslankyně Anna Váchalová
Poslanec Ladislav Rymeš
Poslanec Petr Čermák
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Petr Čermák
Místopředseda PSP Jiří Vlach


XVII. Rezignace vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena
(Jednání opět

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


XVI. Návrh zdravotně pojistných plánů na rok 1996 Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven (sněmovní tisk 1988)

Poslanec Petr Čermák


XVIII. Vládní návrh na sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a dodatkového protokolu k ní (sněmovní tisk 2008) - druhé čtení

Ministr obrany ČR Vilém Holáň
Poslanec Otakar Vychodil
Poslanec Tomáš Fejfar


XIX. Návrh volební komise poslanecké sněmovny na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Robert Kolář


XX. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Zbyšek Stodůlka


XXI. Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČN R č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1968) - prvé čtení

Poslanec Josef Křížek
Poslanec Jan Třebický
Poslanec Josef Křížek
Poslanec Jaroslav Sýkora
Poslanec Jan Černý


XXII. Návrh poslance Ivana Bečváře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, a o změně a doplnění některých dalších zákonů (sněmovní tisk 1973) - prvé čtení

Poslanec Ivan Bečvář
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Ivan Bečvář


XXIII. Rezignace člena prezídia Fondu národního majetku České republiky

Poslanec Robert Kolář


XXIV. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Poslanec Václav Exner
Poslankyně Hana Orgoníková
Předseda PSP Milan Uhde
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze ukončena


Přihlásit/registrovat se do ISP