Stenografický zápis 39. schůze, 13. února 1996


(Schůze zahájena

Předseda PSP Milan Uhde


LVII. Návrh poslanců Tomáše Ježka a dalších na vydání zákona o České národní nadaci (sněmovní tisk 2015) - prvé čtení

Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Robert Kolář
Poslankyně Marta Hubová


LVIII. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv (sněmovní tisk 2007) - prvé čtení

Poslanec Josef Pavela
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Jiří Drápela
Poslanec Zdeněk Trojan
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Marta Hubová
Poslankyně Petra Buzková
Poslankyně Eva Nováková
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Josef Pavela


LIX. Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk 2077) - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Jan Černý
Poslanec Josef Křížek
Poslanec Vojtěch Čechák
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vlastimil Vlček
Poslanec Jan Černý
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jaroslav Ortman
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze přerušena
(Schůze opět zahájena

Předseda PSP Milan Uhde


LX. Návrh poslanců Jiřího Karase, Alfréda Frommera a Františka Kozla na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže (sněmovní tisk 2006) - prvé čtení

Poslanec Jiří Karas
Poslanec Martin Chudoba
Poslanec Jiří Karas


LXI. Návrh poslanců Jana Jegly a dalších na vydání zákona o ochraně zemědělství (zemědělský zákon) (sněmovní tisk 2020) - prvé čtení

Poslanec Jan Jegla
Poslanec Jan Černý
Poslanec Josef Křížek
Poslanec Jan Černý


LXII. Návrh poslanců Ludvíka Motyčky a dalších na vydání zákona o dokončení nápravy některých majetkových křivd (sněmovní tisk 2022) - prvé čtení

Poslanec Ludvík Motyčka
Poslanec Josef Holub
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Vlastimil Tlustý


LXIII. Návrh poslanců Viktora Dobala a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, v platném znění (sněmovní tisk 2023) - prvé čtení

Poslanec Viktor Dobal
Poslanec Josef Holub


LXIV. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2025) - prvé čtení

Poslanec Jan Decker
Poslanec František Kačenka
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Jiří Vyvadil
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Jan Decker


LXV. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění (sněmovní tisk 2026) - prvé čtení

Poslanec Pavel Severa
Poslanec Viktor Dobal
Poslanec Jan Navrátil
Poslankyně Petra Buzková
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Viktor Dobal


LXVI. Návrh poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. (sněmovní tisk 2024) - prvé čtení

Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Viktor Dobal


LXVII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Protokol mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o československo-maďarských mezinárodních a mezirezortních smlouvách platných k 31.12.1992, podepsaný v Budapešti dne 21. září 1995 (sněmovní tisk 1996) - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec
Poslanec Otakar Vychodil


LXVIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh prohlášení, jímž se odvolává výhrada podle článku 28 a uznává příslušnost Výboru proti mučení přijímat podání podle článků 21 a 22 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (sněmovní tisk 2016) - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec
Poslanec Jaroslav Ortman


LXIX. Vládní návrh, kterým se předkládá poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu (sněmovní tisk 2099) - prvé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec
Poslanec Jiří Payne


LXX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o provádění části XI, Úmluvy OSN o mořském právu z 10. prosince 1982, která byla přijata 28. července 1994 (sněmovní tisk 2100) - prvé čtení

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Jiří Payne


LXXI. Vládní návrh, kterým se předkládají Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změny a doplňky Ústavy Světové poštovní unie (SPU) přijaté XXI. Kongresem SPU v Soulu dne 14. září 1994 (sněmovní tisk 2057) - prvé čtení

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Anton Zima
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena


Přihlásit/registrovat se do ISP