Stenografický zápis 39. schůze, 15. února 1996


(Schůze byla zahájena v 9.17 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


LXXXVIII. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - druhé čtení

Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Josef Holub
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Josef Holub
Poslanec Miloš Skočovský
Poslanec Ondřej Zemina
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Vyvadil


LXXXIX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o známkovém právu sjednaná v Ženevě dne 27. října 1994 (sněmovní tisk 1938) - druhé čtení

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Jan Kryčer


XC. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1952) - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Antonín Hrazdíra
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Josef Křížek
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Antonín Hrazdíra


LXXXXI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. (sněmovní tisk 1953) - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Antonín Hrazdíra
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Antonín Hrazdíra
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Poslanec Svatomír Recman


LXXXXII. Vládní návrh zákona o ochraně chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák (sněmovní tisk 1965) - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Viktor Dobal


LXXXXIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1976) - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Ota Fejfar


LXXXXIV. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii (sněmovní tisk 1920) - druhé čtení

Poslanec Josef Pavela
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec František Kačenka
Poslanec Miroslav Kašpárek
Poslanec Josef Pavela


LXXXXV. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1944) - druhé čtení

Poslanec Josef Janeček


LXXXXVI. Návrh poslance Richarda Mandelíka na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky (sněmovní tisk 1961) - druhé čtení

Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Jiří Vačkář


LXXXXVII. Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1968) - druhé čtení

Poslanec Josef Křížek
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Tomáš Ježek


LXXXXVIII. Návrh poslanců Jiřího Drápely a dalších na vydání zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky (sněmovní tisk 1969) - druhé čtení

Poslanec Jiří Drápela
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Václav Exner
Poslanec Robert Dostál
Poslanec Jiří Drápela
Poslanec Stanislav Gross


IC. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 17. listopadu 1995 (sněmovní tisk 1991) - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Václav Čundrle


C. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Tiraně dne 22. června 1995 (sněmovní tisk 1933) - druhé čtení

Poslanec Jiří Maryt
Poslanec Václav Čundrle


CI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. listopadu 1995 (sněmovní tisk 1986) - druhé čtení

Poslanec Václav Čundrle
Poslanec Jiří Maryt


CII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, podepsaná v Praze dne 20. října 1995 (sněmovní tisk 1987) - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Václav Čundrle
Poslanec Věnceslav Lukáš


CIII. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou podepsaná v Praze dne 26. dubna 1995 (sněmovní tisk 1902) - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec
Poslanec Václav Čundrle


CIV. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem podepsaná v Bukurešti dne 22. června 1994 (sněmovní tisk 1903) - druhé čtení

Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec
Poslanec Václav Čundrle


CV. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů (sněmovní tisk 1972) - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Libor Novák
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák


CVI. Informace rozpočtového výboru o projednání zprávy vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 1995

Poslanec Tomáš Ježek


CVII. Rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 1996 (sněmovní tisk 1984)

Poslanec Martin Chudoba


CVIII. Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1996 (sněmovní tisk 1985)

Poslanec Martin Chudoba
Poslanec Robert Kolář


CIX. Návrh na volbu člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Poslanec Robert Kolář
Poslanec Miloslav Výborný

(Schůze přerušena ve 12.25 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.51 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde


CX. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1996 (sněmovní tisk 2037)

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Josef Holub
Poslanec Václav Exner
Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Richard Mandelík


CXI. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Poslanec Robert Kolář


CXII. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena prezídia Fondu národního majetku České republiky

Předseda PSP Milan Uhde


CXIII. Zpráva výboru petičního, pro lidská práva a národnosti o vyřizování petic za 2. pololetí 1995 (sněmovní tisk 2104)

Poslanec Josef Pavela
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze přerušena v 15.45 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 16.00 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde


XXXVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády

Poslanec Jan Kryčer
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jan Kryčer
Poslanec Jan Navrátil
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jan Navrátil
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jan Kryčer
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Miroslav Raška
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Miroslav Raška
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Josef Hurta
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Josef Hurta
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Předseda PSP Milan Uhde
Poslankyně Marie Stiborová
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslankyně Marie Stiborová
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze přerušena v 16.58 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.00 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Vratislav Votava
Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec
Poslanec Vratislav Votava
Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec
Poslanec Jiří Šoler
Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec
Poslanec Jiří Šoler
Ministr zahraničních věcí ČR Josef Zieleniec
Poslanec Jiří Drápela
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jiří Drápela
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Vratislav Votava
Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Petr Koháček
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jan Vik
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jan Vik
Poslanec Jiří Šoler
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Jan Vik
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Jan Vik
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslankyně Milena Kolářová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Michal Lobkowicz
Ministr životního prostředí ČR František Benda
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze přerušena v 18.29 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP