Stenografický zápis 39. schůze, 21. února 1996


(Schůze zahájena

Místopředseda PSP Jan Kasal


CXIV. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Poslanec Eduard Zeman
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno
(Schůze opět zahájena

Místopředseda PSP Jan Kasal


LXXIV. Návrh poslanců Jiřího Hájka a dalších na vydání zákona o státním jazyce České republiky a o jazycích národnostních menšin (sněmovní tisk 2018) - prvé čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal


CXV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1947) - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Josef Holub
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Josef Effenberger
Poslanec Pavel Hirš
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Vlastimil Vlček
Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý


CXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda k energetické chartě, podepsaná dne 8. června 1995 v Lisabonu (sněmovní tisk 1970) - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Josef Holub
Poslanec Josef Effenberger
Poslanec Josef Holub
Poslanec Josef Effenberger


CXVII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Doplňková dohoda ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 11. září 1995 v Brně (sněmovní tisk 1983) - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Otakar Vychodil
Poslanec Radim Špaček


CXVIII. Návrh poslanců Marka Bendy a dalších na vydání zákona o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk 1989) - třetí čtení

Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Marek Benda
Poslanec Josef Holub
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Josef Holub


CXIV. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Poslanec Eduard Zeman
Místopředseda PSP Jiří Vlach


CXIX. Návrh poslance Richarda Mandelíka na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky (sněmovní tisk 1961) - třetí čtení

Poslanec Jan Vraný
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze opět zahájena

Místopředseda PSP Jan Kasal


CXIV. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Poslanec Eduard Zeman
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze skončila


Přihlásit/registrovat se do ISP