Stenografický zápis 42. schůze, 24. dubna 1996


(Schůze opět zahájena v 10.05 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XIV. Návrh poslanců Jiřího Payna a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1992 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. a zákona č. 140/1995 Sb., podle sněmovního tisku 2053 - druhé čtení


(Jednání přerušeno na 5 minut.)

Poslanec Jiří Payne
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Jan Decker
Poslanec Josef Pavela
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Jiří Payne
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Ladislav Body
Poslanec Václav Trojan
Poslanec Vítězslav Valach


XV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky ve znění zákona č. 190/1994 Sb., a zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a mění zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb., podle sněmovního tisku 2056 - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Josef Pavela
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Josef Pavela
Poslankyně Marta Hubová
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 11.10 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 14.20 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2071 - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jiří Vačkář
Poslanec Ladislav Blažek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Ladislav Blažek


XVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2080 - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Tomáš Ježek


XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2091 - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Richard Mandelík


XVIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 8. ledna 1996 v Kuvajtu, podle sněmovního tisku 2110 - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jan Decker
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 15.22 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 15.32 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


XIX. Vládní návrh na ratifikaci úmluv Mezinárodní organizace práce č. 105 o odstranění nucené práce, 1957, č. 108 o průkazech totožnosti námořníků, 1958, č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970, a č. 171 o noční práci, 1990, podle sněmovního tisku 2032 - druhé čtení

Poslanec Josef Janeček


XX. Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 - třetí čtení

Poslanec Josef Ježek
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec František Kačenka
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jan Kryčer
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jiří Drápela
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Jan Kryčer
Poslanec Jan Litomiský
Poslanec Jiří Drápela
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Ivan Mašek
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno na 15 minut.)
(Schůze opět zahájena v 16.48 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jan Litomiský
Poslanec František Kačenka
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Litomiský
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Hana Tomanová
Poslanec Jan Litomiský


XXI. Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou, podle sněmovního tisku 2050 - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Jan Ruml


XXII. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2043 - třetí čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 17.17 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.30 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


XXIII. Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 2085 - třetí čtení

Poslanec Josef Ježek
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Pavel Pešek


XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, podle sněmovního tisku 2089 - druhé čtení

Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Libor Novák (1958)
Poslanec Richard Mandelík
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 17.55 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP