Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

189

INTERPELACE

poslance Václava Grulicha

na ministra zdravotnictví Petra Loma

ve věci úmrtí Nely Dostálové

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Václava Grulicha na ministra zdravotnictví Petra Loma. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 25. března 1993

Milan Uhde v. r.

Příloha


Interpelace

na ministra zdravotnictví České republiky Petra Loma

Vážený pane ministře,

obrátil se na ně můj přítel a kolega Pavel Dostál, bývalý poslanec Federálního shromáždění s žádostí o pomoc v následující věci:

Dne 3. března t.r. zemřela na dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc, Nela Dostálová, nar. 10.5.1991, a jako příčina úmrtí byla uvedena dlouhodobější přítomnost cizího tělesa v plících dítěte. K této skutečnosti Pavel Dostál uvádí, že od 18.2.1993 byla jmenovaná v ošetřování MUDr. Dvořákové v Olomouci-Slavonině, která dítě až do dne úmrtí léčila na zánět průdušek, aniž by ji doporučila na jakékoli jiné speciální vyšetření. Pavel Dostál má důvodné podezření, že po smrti dítěte byly v příslušné zdravotní dokumentaci provedeny dodatečné úpravy, svalující odpovědnost za smrt dítěte na jeho matku Hanu Dostálovou tvrzením, že matka striktně odmítala hospitalizaci dítěte. Skutečnost je taková, že MUDr. Dvořáková o hospitalizaci mluvila v čistě obecné rovině, matka byla ve svém rozhodnutí na víc utvrzena zdravotní sestrou, že dítě by bylo stejně léčeno léky, které byly lékařkou předepsány, "jen s intenzívnějším větráním. Pokud by lékařka měla opravdový zájem o umístění dítěte v nemocnici, musela by matka zřejmě podepsat prohlášení, že s hospitalizací nesouhlasí. Nic takového se nestalo. Kritické noci dne 3. 3. t.r. došlo ke klinické smrti dítěte a jenom diky zákroku vysoce profesionálního týmu rychlé lékařské pomoci došlo k oživení a stabilizaci nejdůležitějších životních funkcí. V tomto stavu byla také pacientka předána na dětskou kliniku FN Olomouc, neboť existuje dohoda, že děti do 3 roků neventiluje ARO, ale přímo dětská klinika. Absurdní je. že dětská klinika podle vyjádření odborníků není ale na podobné úkony technicky ani personálně vybavena. Zbytečnou smrt dítěte dokumentuje skutečnost, že co převozu dítěte nemohlo být použito dýchací zařízení dětské kliniky, neboť bylo v poruše již delší dobu a žádné náhradní zařízení nebylo k dispozici. Z toho důvodu bylo přineseno ze sanitky dýchací zařízení rychlé pomoci. Otázkou také je, jak dětská klinika na podobné případy připravena personálně, neboť je skutečností, že lékařka rychlé pomoci musela zůstat u dítěte na klinice ještě další cca 1,5 hod., ačkoli v záznamech dětské kliniky je uvedeno, že o přivezené dítě se okamžitě starala noční lékařská služba dětské kliniky. Podle P. Dostála jde o nepravdivou informaci, která má zakrýt skutečnost, že delší dobu po přivezení dítěte nebyl k dispozici odborník Fakultní nemocnice.

Ze shora uvedeného vyplývá i pro mě, jako poslance, fakt, že je potřeba prošetřit. zda v tomto případě nedošlo skutečně k zanedbání základních povinností lékaře a proto Vás prosím, vážený pane ministře, o prošetření celé záležitosti a zodpovězení těchto otázek:

1. Jak je možné, že u silně dušného dítěte byla obvodní lékařkou stanovena bez dalších vyšetření naprosto chybná diagnóza, což bylo hlavní příčinou úmrtí dítěte?

2. Jak je možné, že speciální pracoviště ARO ve FN Olomouc nepřijímá pacienty do 3 let, přičemž není zajištěna na dětské klinice adekvátní alternativa?

3. Jak je možné. že dětská klinika FN Olomouc je vybavena naprosto nedostatečně po stránce technické, tak i po stránce personální, na případy, kdy jde o bezprostřední ohrožení života dítěte?

4. Kdo je osobně zodpovědný za to, že dětská klinika FN Olomouc disponovala v inkriminované době pouze poškozeným dýchacím zařízením, což bylo všeobecně známo?

5. Jak je možné, že dítě, u kterého byly stabilizovány rychlou lékařskou pomocí všechny důležité životní funkce, do 60 minut po odchodu těchto lékařů zemřelo?

6. Jak je možné, že na odborném pracovišti FN Olomouc, kterým by nesporně dětská klinika měla být, nebylo přikročeno k žádnému dalšímu vyšetření a stanovení diagnózy. Naopak dítě bylo po stabilizaci důležitých životních funkcí uloženo do postýlky a nebyly činěny žádné pokusy určit příčiny jeho těžkého zdravotního stavu?

Žádám Vás, pane ministře, abyste okolnosti související se smrtí Nely Dostálové, i vzhledem k možným dalším dětským pacientům, nechal neprodleně vyšetřit a odpověděl mi na položené otázky.

 
Václav Grulich
 
poslanec

Vážený pan

Petr Lom

ministr zdravotnictví

České republiky

Praha
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP