Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

280

INTERPELACE

poslance Jaroslava Nováka

na ministra zdravotnictví Petra Loma

ve věci zabezpečení diabetik

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České Národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Jaroslava Nováka na ministra zdravotnictví Petra Loma. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 20. dubna 1993

Milan Uhde v. r.

Příloha Vážený pan
 doc. MUDr Petr Lom
 ministr zdravotnictví
 Praha

Datum: 15.4.1993

Věc: Interpelace ministra zdravotnictví k otázce zabezpečení diabetiků.

Vážený pane ministře,

zúčastnil jsem se nedávno schůze svazu diabetiků na poliklinice Praha 4, kde mimo jiné byla položena i následující otázka:

Asi před 10 - 15 lety byl diabetikům vyplácen zvláštní příplatek na stravování a to podle výše příjmu a stupně diabetu. V každém případě je jasné, že dietní stravování diabetika je podstatně dražší, než stravování normální. Tento fakt je zvláště patrný v nynější době, kdy ceny potravin rostou nepoměrně rychleji, než příjmy obyvatel, takže lze konstatovat, že stravování diabetika je asi o jednu třetinu dražší, než zdravého člověka. A vezmeme-li v úvahu, že diabetes mellitus postihuje převážně starší generaci, velmi často již v důchodovém věku, stojí důchodce před problémem, zda se dietně stravovat a v zimě třeba netopit a naopak.

Sám ze své praxe lékaře pamatuji, že příspěvek na stravování opravdu několik let existoval, ale později, ještě za totalitního systému byl nenápadně odbourán.

Táži se proto, zda vláda či ministerstvo neuvažuje o tom, že by bylo vhodné tento příspěvek obnovit, alespoň pro ty nejpotřebnější, to jest důchodce, zvláště když mám informaci o tom, že v sousední SRN je tento příspěvek poskytován ve výši 100-400 DM.

Děkuji Vám předem za odpověď.

S pozdravem


 MUDr Jaroslav Novák
 poslanec PS PČR.
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP