Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

290

INTERPELACE

poslance Jiřího Vyvadila

na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka, na ministra vnitra Jana Rumla a na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka

ve věci vytvoření systémových, trestněprávních i finančních předpokladů pro boj proti organizované kriminalitě se zvláštním zřetelem k Mladoboleslavsku

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Jiřího Vyvadila na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka, na ministra vnitra Jana Rumla a na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 29. dubna 1993

Milan Uhde v. r.

Příloha

JUDr. Jiří Vyvadil

poslanec Poslanecké sněmovny

Staropramenná 25

150 00 Praha 5

Vážení páni ministři,

v rámci informací získávaných ve svém volebním obvodu, jsem byl informován místními podnikateli okresu Mladá Boleslav a zejména pak v městě samotném, že se objevují vážné obavy o nárůstu organizovaného zločinu a mafií. Za svou osobu jsem vždy dalek podléhat populistickým tónům, avšak konkrétní skutečnosti, o kterých bych se nechtěl v interpelaci zmiňovat, nasvědčují o věrohodnosti obav podnikatelů v Mladé Boleslavi z případných výhružek vydírání za účelem poskytování příslušných odvodů. Nejasná situace se navíc zhoršila poté, kdy došlo k vyhoření restaurace U lva v Kosmonosích. Při zjišťování možností ministerstva vnitra byla zdůrazněna potřeba zřízení výjezdových skupin při každém okresním ředitelství. Podnikatelé jsou si vědomi, že možnosti státního rozpočtu jsou omezeny a proto jsou ochotni i participovat se na zvýšených nákladech příspěvkem na potřeby policie. Za takových situací by však bylo nezbytné, aby tyto výdaje byly odpočitatelnými položkami.

Zvýšená obava před napadením rovněž posouvá do nové roviny otázku nutné obrany, a zdá se, že v tomto ohledu nazrál čas pro její novelizaci ve směru možnosti účinné ochrany obránce proti útočníkovi.

Vážení páni ministři, obracím se proto na ministra vnitra české republiky za účelem zjištění situace v rozvoji organizované kriminality v oblasti okresu Mladá Boleslav i za účelem zjištění možnosti zřízení výjezdových skupin při každém okresním ředitelství Policie ČR. Žádám zároveň ministra spravedlnosti o sdělení, zda vláda uvažuje o novelizaci § 13 a § 14 trestního zákona umožňující účinnější ochranu obránců před útočníky, a konečně žádám pana ministra financí o sdělení, zda je možné zabudovat do zákona o dani z příjmu možnost odpočitatelných položek příspěvků na práci policie.

S úctou


 
JUDr. Jiří Vyvadil
 
poslanec

V Praze, dne 15.dubna 1993
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP