Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

331

INTERPELACE

poslance Jana Kryčera

na předsedu vlády Václava Klause

ve věci situace zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou ve vztahu ke stavbám komplexní bytové výstavby po vydání zákona č. 10/1993 Sb.

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Jana Kryčera na předsedu vlády Václava Klause. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne. 12. května 1993

Milan Uhde v. r.

Příloha

 V Brně dne: 28. 04.1993

Věc

Interpelace na předsedu vlády doc. ing. Václava Klause, Csc. ve věci zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou k situaci u staveb KBV po vydání zákona ČNR č. 10/93 Sb.

Dle zákona ČNR č. 10/93 Sb. přechází do majetku města Žďár nad Sázavou, veškeré rozestavěné stavby KVB na jeho území, včetně všech práv a povinností s nimi souvisejícími.

Jedná se o 9 staveb v nichž je finanční potřeba na jejich dokončení vyčíslena v cenové úrovni 92 zvýšena o daň z přidané hodnoty ve výši 5%, v hodnotě 127 mil. Kč.

Zákon č. 10/93 Sb. v § 18. odst. 1 doplňuje zákon č. 172/1991 Sb. ve znění zákona č. 485/91 Sb. tak, že do vlastnictví obci přecházejí i rozestavěné stavby KBV, je zde však rozpor se zákonem č. 410/92 Sb., kde § 36, odst. 1, písm. a) říká, že o nabytí a převodu nemovitých věcí rozhoduje obecní zastupitelstvo.

Městské zastupitelstvo ve Žďáře nad Sázavou je však v současné situaci postaveno před problém, že i v případě převzetí rozestavěných staveb KBV nemá město finanční prostředky nejen na pokračování staveb, ale ani na jejich zastavení, konzervaci a zabránění vznikajícím škodám. Jako majitel a investor, který má převzít stavby včetně práv a povinností, je navíc vystaven pokutám a penále, vyplívající z již uzavřených smluv, neboť na všechny stavby jsou uzavřeny smlouvy na dodávky (tyto smlouvy uzavřel stát).

Charakter staveb podmiňuje uživatelnost dokončovaných sídlišť a zejména stavba č. 5 základní školy, má nadměstský charakter s velkými následnými dopady na celé školství v okresu. Městské zastupitelstvo prohlašuje, že město není schopno řádně plnit povinnosti a závazky vyplývající ze zákona č. 10/93 Sb.

Proto se obracím na Vás s žádostí o řešení vzniklé situace.

 JUDr. Jan Kryčer
 poslanec ČP

Kancelář

Poslanecké sněmovny

Parlament ČR

Sněmovní 4

118 26 Praha 1Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP