Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I volební období

361

INTERPELACE

poslance Oldřicha Vrchy

na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece

ve věci pana Františka Fryče, tragicky zahynulého ve Spolkové republice Německo

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Oldřicha Vrchy na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne. 26. května 1993

Milan Uhde v. r.

Příloha

Vážený pane ministře,

dne 7. července 1992 zahynul tragicky ve Spolkové republice Německo pan František Fryč, občan ČSFR. Dle sdělení rodičů zemřelého manželů Fryčových, bytem Orlova 132, 413 01 Roudnice nad Labem jejich syn uhořel v obytném přívěsu. Jeho přátelé, kteří byli na práci v Německu neposkytli informace tamější policii, proto byl zesnulý pohřben v obci Königsooms, pod číslem /totožnost neznámá/.

Pozůstalým nebyla dříve poskytnuta informace o úmrtí /syna/, tím sami nemohli zabezpečit jeho převoz zpět do ČSFR. Bez jejich vědomí byl pan František Fryč pohřben.

Dnes požaduje německá strana částku 2.000,- DM za náklady spojené s pohřben a dalších 2.000,- DM za náklady spojené s exhumací do ČR. Vlastní převoz musí pozůstalí zadat některé české pohřební službě.

Stanovisko Velvyslanectví spolkové republiky Německo, Generálního konzulátu ČR v Mnichově je přílohou této interpelace.

Vzhledem k závažnosti situace Vás žádám, aby zesnulý František Fryč /po dohodě rodičů/ byl na náklady státu ČR exhumován a převezen zpět do vlasti. Vynaložené náklady státem mohou být pak vymáhány na německé straně případně podnikateli, který se zbavoval odpovědnosti německých zákonů za sociální jistoty svých zaměstnanců.

Dle sdělení rodičů zesnulého k dnešnímu dni neobdrželi jako pozůstalí žádný protokol o příčině smrti, rovněž interpol ani naše policie nepodala dosud žádnou zprávu o příčině smrti


V Praze dne 12.5.1993Oldřich Vrcha
  
Příloha:  
1x sdělení Gen. konzul. ČR  
1x sdělení velvyslanectví SRN  
    
GENERÁLNÍ KONZULÁT
 
ČESKÉ REPUBLIKY
 
  
Vollmannstrasse 25 dMnichov dne 8.1. 1993
8000 Mňichov 81 Č.j. 50.047/93-Ko
 Vyřizuje: M. Kovařík
  
Manželé Fryčovi  
Orlova 132 
413 01 Roudnice n/Lab. 
  

Věc: Exhumace a převoz ostatků Františka Fryče

Vážená paní a vážený pane Fryčovi,

potvrzujeme příjem Vašeho dopisu ve shora uvedené věci. S velkým politováním Vám musíme sdělit, že generálnímu konzulátu není známa možnost bezplatného provedení exhumace a převozu ostatků Vašeho syna Františka Fryče.

Jak jistě chápete, exhumaci musí provést německá strana. Ta již zaplatila náklady spojené s pohřbem, které přesahovaly částku 2000,- DM. Náklady na exhumaci by byly v obdobné výši. Je zřejmé, že by při exhumaci německá strana požadovala též úhradu nákladů na pohřeb. Vlastní převoz byste pak již mohli zadat některé české pohřební službě.

Velmi litujeme, že jsme Vám nemohli poskytnout příznivější odpověď.


S pozdravem
Za generální konzulát:
 
JUDr. Rudolf Jindrák
 
konzulBotschaft
 
der Bundesrepublik Deutschland
Prag, den 18. 11.1992
Spolkové republiky Německa
Vlašská 19
Velvyslanectví
125 60 Praha 1
RK E - Fryč
Tel. 53 23 51
 
Telex 122814 aapg c
  
  
Manželé Fryčovi  
Orlova 132 
413 01 Roudnice nad Labem 


Vážení manželé Fryčovi,

velvyslanectví Vám děkuje za Váš dopis z 10.11.1992. S politováním Vám však musí sdělit, že Vám ve Vaší záležitosti nemůže být nápomocno. Obraťte se prosím na československý zastupitelský úřad v Bonnu (Botschaft der ČSFR, Ferdinandstr. 27, 5300 Bonn 1) nebo na generální konzulát ČSFR V Mnichově (Generalkonsulat der ČSFR, Rudolph Herzog Str. 4, 8000 München), které hájí zájmy a poskytují konzulární pomoc československým státním příslušníkům na území Spolkové republiky Německo.

S přátelskými pozdravy z pověření

Andrea BefortSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP