Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

410

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny.

kterým se výjimečně povoluje projednat v Poslanecké sněmovně vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních (tisk 403) ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům Poslanecké sněmovny.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 10. června 1993 svým usnesením č. 141 rozhodl navrhnout podle § 75 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí, aby vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/ 1992 Sb., o spotřebních daních byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 20 dnů".

V Praze dne 10. června 1993

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovnySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP