Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

461

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u návrhu poslance J. Bláhy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb. (tisk 465), ve výborech Poslanecké sněmovny.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 1. července 1993 svým usnesením č. 163 rozhodl navrhnout podle § 37a zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákona u návrhu poslance J. Bláhy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., ve výborech Poslanecké sněmovny."

V Praze dne 1. července 1993

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovny


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP