Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

478

INTERPELACE

poslance Pavla Hirše

na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku

ve věci úpravy důchodů u politických vězňů a bývalých příslušníků PTP

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Pavla Hirše na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 20. července 1993

Milan Uhde v. r.

Příloha

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

I. volební období

INTERPELACE

poslance Pavla Hirše

na ministra sociálních věcí p.Vodičku

ve věci úpravy důchodů u politických vězňů a bývalých příslušníků PTP

PRAHA, 13. července 1993

Vážený pane ministře,

obrátilo se na mně několik bývalých příslušníků PTP a politických vězňů se žádostí o podání vysvětlení ve věci chystaného zvýšení důchodů a jeho dopadu na občany této sociální skupiny.

Protože zatím nebylo nikde uvedeno, že se současně bude uvažovat i o zvýšení tzv. důchodového stropu, tj. 4.200,- Kč, hrozí nebezpečí, že se připravované zvýšení nebude týkat především politických vězňů z 50. a 60. let a příslušníků PTP, jejichž důchody vzhledem k odškodnění za roky věznění a pobytu v koncentračních táborech nebo trestních oddílech PTP, se blíží nebo dosahují tohoto stropu.

Prosím proto odpověď na otázku, jak se budou tyto případy řešit. LSNS navrhuje zvýšení důchodového stropu pro bývalé politické vězně a příslušníky PTP, nebo aby odškodnění těchto občanů bylo zahrnuto do sociálního pojištění a nebylo zahrnuto do vlastních důchodů. Tento návrh jsme již podali v rámci projednávání tzv. protikomunistického zákona, nebyl sněmovnou přijat s poukazem na jeho pozdější řešení.

Bez navrhovaného řešení by totiž došlo k dalšímu znehodnocení již tak směšného odškodnění těchto komunisty pronásledovaných občanů za nejkrutější roky jejich života.

Děkuji Vám za Vaši odpověď.


 Pavel Hirš
 poslanec PS PČR

V Praze dne 13. července 1993

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP