Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

488

INTERPELACE

poslance Pavla Hirše

na ministra vnitra Jana Rumla

ve věci udělování výjimek při poskytování státního občanství ČR cizím státním příslušníkům

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Pavla Hirše na ministra vnitra Jana Rumla. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 18. srpna 1993

Milan Uhde v. r.

Příloha Praha 23. července 1993

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás s interpelací ve věci udělování výjimek při poskytování státního občanství ČR cizím státním příslušníkům.

Podnětem pro moji interpelaci se stal konkrétní případ, na který jsem byl upozorněn panem JUDr. Vilémem Fránkem.

Dne 16.12.1992 udělilo MV ČR státní občanství Hugo Salm-Reifferscheidt, narozenému 18.6.1973 ve Vídni. Z neznámého důvodu byla použita výjimka a upuštěno od složení státoobčanského slibu. Pan Hugo Salm-Reifferscheidt dle mně známých informací neovládá ani slovem ani písmem český jazyk a povolení k pobytu na území ČSFR mu bylo uděleno až 17.11.1992, tedy krátce před udělením výjimky o získání občanství. Všechny tyto rychlé a tajemné kroky mi říkají, že v tomto případě není vše v pořádku. Rychlým udělením výjimky byla navíc otevřena možnost žádat o restituci několika tisíc hektarů lesní a zemědělské půdy.

Ve své interpelaci žádám především odpověď, kolik těchto výjimek bylo celkem vydáno a dále, z jakého důvodu byly poskytovány.

S pozdravem

Přílohy


 
RNDr. ing. Pavel Hirš
 
poslanec PS

Vážený pan

Jan Ruml

ministr vnitra ČR

prostřednictvím

předsedy Poslanecké sněmovny

Parlamentu české republiky

Praha
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP