Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

517

INTERPELACE

poslankyně Hany Lagové

na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše

ve věci úmrtí paní Emilie Jesenské

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslankyně Hany Lagové na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 3. září 1993

Milan Uhde v. r.

Příloha


 V Praze dne 30. 8. 1993

Vážený pan

MUDr. Luděk Rubáš

ministr zdravotnictví ČR

Praha

Vážený pane ministře,

začátkem července t.r. jsem Vám zprostředkovala předání osobního dopisu pana Antonína Jesenského, bytem Tábor, Buzulucká 2333, jehož obsah se týkal okolností úmrtí jeho manželky, paní Emilie Jesenské.

Dovoluji si Vás požádat, abyste tento podnět k přešetření předmětné záležitosti přijal jako moji interpelaci.

Věcnou podstatou interpelace je požadavek na odborné posouzení, zda lékařská péče o pacientku Emilii Jesenskou byla v táborské nemocnici dostatečná a zda převoz na specializované oddělení nemocnice Bulovka byl zajištěn včas.

S povděkem jsem přijala průběžné informace datované 12.7. a 30.7.1993 a podepsané ing. Jiřím Milichem, ředitelem Vaší kanceláře. Z nich se dovídám, že Okresní prokuratura v Táboře zajistila zdravotní dokumentaci, kterou se budou zabývat soudní znalci.

K uvedenému problému poznamenávám, že jsem informována o tom, že prokuratura současně zahájila stíhání pana Jesenského za napadení primáře ortoped. odd. táborské nemocnice. Podotýkám také, že nechci podléhat citovým projevům pozůstalých rodiny paní Jesenské, které mohou být lidsky přirozené.

Závěrem shrnuji, že touto interpelací sleduji požadavek na odborné posouzení, zda v průběhu léčby v okresní nemocnici a otálením s převozem pacientky na specializované pracoviště nedošlo k závažnému pochybení v postupu léčby.

S pozdravem


 Hana Lagová
 poslankyně PS
 Parlamentu ČR
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP