Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

552

Návrh

Usnesení

Poslanecké sněmovny,

kterým se výjimečně upouští od projednávání zásad zákona u vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách a zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích (tisk 535) ve výborech Poslanecké sněmovny.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny dne 30. záři 1993 svým usnesením č. 198 rozhodl navrhnout podle § 37a zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění pozdějších předpisů, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákona u vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách a zákon č. 33511991 Sb., o soudech a soudcích ve výborech Poslanecké sněmovny."

V Praze dne 1. října 1993

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovny


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP