Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

765

INTERPELACE

poslanců Josefa Valenty a Milana Loukoty

na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku

ve věci odebrání plného invalidního důchodu panu Ivo Maděrovi, bytem Orlov 55, Příbram 2

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslanců Josefa Valenty a Milana Loukoty na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 8. prosince 1993

Milan Uhde v. r.

Příloha


 
Ministr práce a sociálních věcí
 
Jindřich Vodička


Vážený pane ministře,

interpeluji Vás ve věci odebrání plného invalidního důchodu panu Ivo Maděrovi, bytem Orlov 55 Příbram 2.

Jmenovanému byl přiznán plný invalidní důchod dne 20. 9. 1990 v důsledku poškození zdraví, které vzniklo při jeho tehdejším zaměstnání v UD Příbram. Dne 2. 11. 1991 mu byl odejmut plný invalidní důchod, přičemž je zajímavý výrok okresní posudkové komise, že je na plný invalidní důchod mladý. Toto jednání je přinejmenším poněkud podivné.

Vzhledem tomu, že tento případ má širší souvislosti s minulostí, při které v UD Příbram v rámci hlubinné těžby uranu nebyly vždy dodržovány bezpečnostní předpisy a byla vždy dávána přednost produkci před lidským zdravým, což je všeobecně známo. Je zde dosti náznaků snahy zbavit se odpovědnosti dnes těmto lidem poskytnout určitou satisfakci.

Pan Maděra je jedním z mnoha těch poškozených (viz přílohy), kteří si zaslouží pozornost. Buďte proto vážený pane ministře tak laskav a dejte problém plného invalidního důchodu pana Maděry znovu odborně prošetřit.

S pozdravem


Josef Valenta
Milan Loukota
poslanci PSP ČR


V Praze 1. prosince 1993

ÚŘAD PRÁCE PŘÍBRAM

pošt. př. 32, 261 05 Příbram V

tel. 0306 / 263 08, 260 17, 273 44

Fax: 0306 / 274 01

č. j..........................Dne 17. 8. 1992
Při odpovědi uveďte toto číslo a datum  


Věc: Pan Maděra Ivo - možnost pracovního uplatnění

Podle posudku o zdravotním omezení ze dne 18. 10. 1988 potvrzujeme, že s ohledem na situaci na trhu práce v okrese Příbram, není pan Ivo Maděra, nar. 21. 2. 1954, bytem Orlov č. 55, umístitelný na vhodném pracovišti, a to ani po event. rekvalifikaci.


 
JUDr. Zdeňka Koželuhová
 
ředitelka.
 
Úřad práce
 
pošt. schr. č. 32
 
261 05 Příbram V
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP