Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1076

INTERPELACE

poslance Jana Kryčera

na ministra vnitra Jana Rumla a ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku

ve věci postavení Slováků v České republice

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Jana Kryčera na ministra vnitra Jana Rumla a ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 1. července 1994

Milan Uhde v. r.

Příloha

Interpelace

poslance Jana Kryčera

na ministra vnitra Jana Rumla a na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Vážený pane ministře,

v poslední době vyvstaly mezí občany mnohé dohady, dotýkající se postaveni Slováků v České republice. Na začátku června bylo dáno ve známost, že Slováci, kteří nepožádali do června o české občanství, stanou se od 1. července cizinci. Tato skutečnost měla znamenat ztrátu nárok na sociální dávky a podporu v nezaměstnanosti. Tato dikce vychází z příslušného zákona schváleného parlamentem. Minulý týden však vaše ministerstvo rozhodlo,že Slovákům v ČR budou úřady sociální dávky vyplácet i nadále. V této souvislosti vám pokládám následující otázky:

1. Kolika osob se tato zákonná změna od 1. července měla dotknout?

2. Kolik osob z tohoto počtu je romské národnosti?.

3. Jak dlouho bude vaše rozhodnutí o sociální podpoře Slováků v ČR trvat?

Domnívám se, že 18-ti měsíční lhůta, která byla dána zákonem pro svobodnou volbu občanství byla dostatečně dlouhá na to, aby se každý bývalý občan Československa mohl rozhodnout, které občanství zvolí.

 
JUDr. Jan Kryčer
 
poslanec PS PČR

V Brně dne 29. 6. 1994

Vážený pan

PhDr. Milan Uhde

předseda PS PČR Sněmovní 4

118 26 Praha


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP