Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1090

INTERPELACE

poslance Miroslava Rašky

na ministra hospodářství Karla Dybu

ve věci státního informačního systému

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Miroslava Rašky na ministra hospodářství Karla Dybu. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 13. července 1994

v. z. Jiří VIach v. r.

Příloha

Vážený pan

Karel Dyba

ministr hospodářství České republiky

prostřednictvím pana

Milana Uhdeho

předsedy Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky

 
V Praze dne 9.7.1994

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás, neboť do Vašeho resortu patří i oblast státního informačního systému. Byl jsem informován o téměř katastrofální situaci šíření signálu televizních stanic vysílajících na území České republiky, a to v lokalitě rekreační oblasti Řeka na Třinecku. V této oblasti je v důsledku charakteru horského terénu nemožné za normálních okolností přijímat žádný český televizní program. Z tohoto důvodu je na vrcholu Godula již déle než půl roku vybudován vykrývač signálu pro tuto lokalitu. Zahájení provozu je blokováno polskou stranou.

V okolí Třince je signál ČT 1 šířen na kanálu č.26 s výkonem vysílače 10 kW. Tento signál je však rušen polskou ilegální stanicí RONDO, která vysílá na shodném kanálu, přičemž signál ČT 1 je zcela znehodnocen. Měření bylo prováděno naposledy 9.6. 1993.

Ze všech těchto důvodů se na Vás, vážený pane ministře obracím s touto interpelací a žádám, aby Vaše ministerstvo podniklo okamžitě kroky směřující k odstranění popsaného negativního stavu, a to včetně zahájení příslušných jednání s polskou stranou.

 
Ing.Miroslav Raška
 
poslanec PSP ČR

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP