Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1097

INTERPELACE

poslance Jana Vika

na ministra vnitra Jana Rumla

ve věci přípravy voleb do zastupitelstev v obcích

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 21. července 1994

v. z. Pavel ToIIner v. r.

Příloha

SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU

REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČESKOSLOVENSKA
 Interpelace na ministra vnitra ČR
 pana Jana Rumla

 
V Praze dne 14. 7. 1994

Vážený pane ministře,

dne 22. června 1994 byl schválen. Parlamentem České republiky zákon měnící volby do zastupitelstev v obcích protože volby se budou se ví pravděpodobností konat již v měsíci listopadu 1994 je nezbytné se na jejich přípravu co nejpečlivěji připravit. Na druhé straně však vzniká určitý problém s dostatečnou informovaností jak politických stran a hnutí, ale i nezávislých kandidátů na straně jedné, na druhé straně pak s přípravou a informovaností zastupitelstev obcí a pracovníků těchto orgánů.

Vznášíme dotaz, zda Ministerstvo vnitra ČR připraví a vydá podrobné vysvětlení nově přijatého zákona a to v dostatečném předstihu před vyhlášením samotných voleb Očekávám, že takovéto vysvětlení být mělo vyjít již v letních měsících nebo jeho distribuce a následně pak seznamování se s ním bude vyžadovat delší období.

V zákoně je celá řada ustanovení, které se dají různě vykládat. Upozorňuji zcela jednoznačně na problém předkládání a uznávání kandidujících stran a hnutí, které jsou registrovány Ministerstvem vnitra. Je jich příliš mnoho na to, aby úředníci v obcích byli schopni je znát a obecně přijímat. Na druhé straně není možné připustit, aby každá registrovaná strana nebo hnutí bylo povinno předkládat ověřené stanovy v každé obci, kde hodlá kandidovat. Za této situace navrhuji, aby MV vydalo příslušný seznam všech celostátně registrovaných stran a hnutí pro potřeby obcí a nebylo již třeba registraci předkládat.

Děkuji za pochopení

Jan VikSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP