Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1117

INTERPELACE

poslance Stanislava Grosse

na ministra vnitra Jana Rumla

ve věci personálního obsazení řady důležitých postů jak na ministerstvu vnitra tak i na policejním prezidiu

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Stanislava Grosse na ministra vnitra Jana Rumla. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 23. srpna 1994

Milan Uhde v. r.

Příloha

POSLANEC

POSLANECKÉ SNĚMOVNY

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY


Interpelace

poslance Stanislava Grosse

na ministra vnitra Jana Rumla
 Stanislav Gross

V Praze dne 18. srpna 1994

 00/946/94

Vážený pane ministře,

dovoluji si Vás tímto interpelovat v souvislosti s materiálem týkajícím se personálního obsazení řady důležitých postů jak na ministerstvu vnitra tak i na policejním prezídiu. Opětovně upozorňuje na neutěšený stav v této oblasti.

Vzhledem k charakteru tohoto materiálu Vám jej zasílám jako samostatný osobní dopis pro případ, e by jste jej neměl k dispozici.

V této souvislosti si Vám dovoluji položit několik otázek. Jejich první část se bude týkat samotného materiálu a části osob v něm uvedených. Domnívám se, že z odpovědi si bude mono udělat skutečný obraz o upřímnosti Vámi často deklarované snahy neponechat strukturám StB možnost významně ovlivňovat naši společnost. Důležité budou také proto, abych získal představu o koncepci personální práce v rámci MV ČR, která mi zatím zastává utajena (pokud existuje).

Druhý okruh otázek se týká skutečného stavu personální práce Vašeho resortu, jeho důsledkem může být i zmíněný materiál.

Nyní k prvnímu okruhu otázek.

Je pravdou pane ministře že:

1. Pan Běliček byl pracovníkem StB?

2. Paní Svobodová byla pracovnicí StB?

3. Pan Bartoš byl pracovníkem StB?

4. Pan Komorous byl pracovníkem StB?

5. Pan Tomek byl pracovníkem StB?

6. Pan Saveljev byl zařazen na fakultě StB VŠ SNB?

7. Pan Pikna byl pracovníkem StB?

8. Pan Felcman byl dlouholetým kádrovákem FMV?

9. Pan Balík studoval VŠ StB v Moskvě?

10. Pan Flekal studoval VŠ v SSSR?

11. Pan Novák vystudoval fakultu StB VŠ SNB?

12. Pan Pešina byl dlouholetý kádrovák FMV?

13. Pan Sekyra byl dlouholetý kádrovák FMV?

14. Paní Vinická byla pracovnici StB?

15. Pan Saksa byl pracovníkem StB?

16. Pan Hanzl byl dlouholetý kádrovák?

1?. Pan Matejčík je bývalý důstojník zpravodajské služby?

18. Pan Komárek byl příslušníkem StB?

19. Pan Faltus byl člen CÚV KSČ na úřadu vyšetřování?

20. Pan Peklo byl pracovníkem StB?

21. Pan Skluzáček byl pracovníkem StB?

22. Pan Egersdorf byl pracovníkem StB?

23. Pani Fifková byla pracovnici StB?

24. Paní Procházková byla pracovnici StB?

25. Pan Hron byl dlouholetý Velitel kádrovky úřadu vyšetřování?

26. Pan Karafiát byl spolupracovník agenturní sítě vězeňské služby (SNV)?

Jelikož se nechci dopustit zveřejnění Vámi utajovaných skutečností, neuvádím u jednotlivých osob současně funkce a zařazení. Předpokládám, že nebudou problém s identifikací těchto osob, neboť Vám zmíněný materiál, kde je toto uvedeno současně zasílám, a také proto, že většinu z nich musíte osobně znát.

27. Dále bych rád znal odpověď na otázku, kolik bývalých příslušníků StB a bývalé kontrarozvědky, jako útvaru řízeného přímo StB, stále ještě pracuje v resortu ministerstva vnitra?

Druhý okruh otázek je dle mého názoru ještě důležitější, neboť úvodem zmíněný materiál je již pouze následkem personální práce ministerstva vnitra a policejního prezidia.

Nyní k otázkám.

28. Existuje na Vašem ministerstvu i policejním prezidiu analýza personálního stavu Policie ČR, která by obsahovala mimo jiné následující důležité údaje nezbytné pro kvalitní a koncepční práci zabezpečující personální jistotu do budoucna?

a) popis ideálního (cílového) stavu tzn.počty jednotlivých funkcí a jim odpovídající kvalifikační požadavky

b) rozbor stávající situace v oblasti existence funkcí a jejich personálního obsazení

c) rozbor možných zdrojů kvalifikovaných sil pro Policii ČR

d) předpokládaný vývoj v této oblasti

29. Nedochází při přijímání nových příslušníků nebo při obsazování funkcí v Policii ČR k ovlivňování policistů s personální pravomocí některými funkcionáři MV ČR?

30. Existuje na MV ČR nebo na policejním prezidiu tzv. personální banka, kde jsou evidováni policisté, kteří by odpovídali požadavkům na klíčová místa v Policii ČR?

31. Jste přesvědčen, e současná podoba resortního školství Pomáhá činně řešit současnou personální situaci policie a to zejména v nejnižších a nejvíce žádaných funkcích na jedné staré a středních funkcích na straně druhé?

S pozdravem
 Stanislav Gross
 poslanec Parlamentu ČR
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP