Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1121

INTERPELACE

poslanců Alfréda Frommera, Pavla Hirše, Miroslava Kašpárka, Pavla Kuličky a Vítězslava Valacha

na předsedu vlády Václava Klause

ve věci pana JUDr. Fidelise Schlée

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslanců Alfréda Frommera, Pavla Hirše, Miroslava Kašpárka, Pavla Kuličky a Vítězslava Valacha na předsedu vlády Václava Klause. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 30. srpna 1994

Milan Uhde v.r.

Příloha

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

INTERPELACE

poslanců Alfréda Frommera, Pavla Hirše, Miroslava Kašpárka, Pavla Kuličky a Vítězslava Valacha,

Klubu poslanců Liberální strany nár. soc.

na předsedu vlády pana Václava Klause

v souvislosti s cestou pana JUDr. Fidelise Schlée do USA.

srpen 1994

Vážený pane premiére,

Klub poslanců LSNS si dovoluje obrátit se na Vás s několika otázkami, které souvisí s cestou pana JUDr. Fidelise Schlée do USA v posledních dnech a okolnostmi týkajícími se této cesty. Naše interpelace byla iniciována články v Českém deníku, zejména článkem "Show pokračuje" ze dne 19.8.tr od pana Josefa Kudláčka.

Protože ve zmíněném článku je dána Vaše osoba do spojitosti s okolnostmi okolo zmíněné cesty, a protože jsme přesvědčeni, že řada publikovaných tvrzeni je tak absurdních, že je nutné je veřejně vyvrátit a tak chránit pověst našich vládních činitelů, dovolujeme si Vám položit několik otázek, které nám mohou být položeny při našich besedách s občany, a to již také proto, že pan Schlée aktivně usiloval o privatizaci budov Melantrichu.

1. Je pravdou, že pan Schlée skutečně zatajil část daňových údajů a pokud ano, proč nebylo vůči němu včas postupováno podle zákona?

2. Je pravdou, že v případě, kdy pan Schlée byl oprávněně podezřelý z neplnění daňových povinnosti, mu bylo umožněno odcestovat do zahraniční a ponechán mu cestovní pas?

3. Je pravdou, že pan Schlée zatajil před imigračními úřady Spojených států dovoz nepovolené částky dolarů a tím vědomě porušil zákony této země? Podle tvrzení Českého deníku pan Schlée v letech 1991-92 nelegálně převedl do zahraničí několik desítek miliónů Kčs, jež má nyní uloženy v zahraničí v dolarech, což by bylo porušeni našich zákonů.

4. Je pravdou, že jste osobně intervenoval u amerických úřadů ve prospěch pana Schlée a označil ho za VIP, důsledkem čehož mělo být upuštěno od dalšího stíháni, zabavené peníze mu byly vráceny a věc vyřešena ve prospěch pana Schlée?

Vážený pane premiére,

podle výše zmíněného článku by se za uvedených okolností jednalo o nucený odjezd pana Schlée ze Spojených států a těžko by se jeho návrat mohl označit za dobrovolný. Okolo osoby pana Schlée a jeho dřívějšího působeni bylo popsáno mnoho papíru. Pan Schlée údajně patřil před listopadem mezi lidi aktivně pracující pro bývalý režim, přesto se dostal porušením trestního zákoníku do sporu se zákonem a byl potrestán. Podle jeho vlastního prohlášení neměl v době rozpadu komunistické moci žádný význačný vlastni majetek, a proto je podivné, kde získal dostatečný kapitál na podnikání v posledních letech a naskýtá se otázka, zda tento kapitál nepochází ze zdrojů bývalé moci. Těžko lze proto uvěřit, že pan Schlée by mohl být označen za VIP přímou intervenci premiéra (viz Český deník) a chráněn tak před postihem při porušení zákonů jiného státu.

Poslanci LSNS jsou přesvědčeni, že publikované údaje nemusí být přesné a nemusí odpovídat skutečnosti. Proto jsme si dovolili položit výše uvedené otázky a chceme, za předpokladu, že budeme znát objektivní situaci, občany pravdivě informovat o celé záležitosti.

S projevem úcty

za Klub poslanců LSNS

 Pavel Hirš
 předseda klubu

Příloha: Kopie článku z ČD

V Praze dne 21. srpna 1994Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP