Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1144

INTERPELACE

poslance Rudolfa Opatřila

na ministra vnitra Jana Rumla

ve věci vypracování zprávy o bezpečnostní politice ve prospěch komunálních kandidátů ODS

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Rudolfa Opatřila na ministra vnitra Jana Rumla. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 6. září 1994

Milan Uhde v. r.

Příloha

Ing. Rudolf Opatřil

poslanec ČMSS

118 26 Praha, Sněmovní 4

 Praha, 1. září 1994

Vážený pan

Jan Ruml

ministr vnitra ČR

prostřednictvím

předsedy Poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR

pana PhDr. Milana Uhdeho

Praha

Vážený pane ministře,

dovoluji si Vás interpelovat ve věci vypracování bezpečnostní politiky ve prospěch komunálních kandidátů ODS, především v těchto souvislostech:

- Jak se bude na této zprávě podílet ministerstvo vnitra, tzn. kdo osobně ji bude zpracovávat, dále jaké bude technické využití Vámi řízeného ministerstva, tj. informačního servisu, počítačových systémů, databází, počítačového času apod.

- Jak se bude zpráva lišit od Vámi předloženého materiálu "Program sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do r.1996" (sněmovní tisk 1043), který budou poslanci Parlamentu projednávat na nejbližší schůzi PS PČR.

Osobně chápu řešení otázek spojených s bezpečnostní situací v ČR jako prioritní. Nicméně se domnívám, že je nepřípustné, aby poslanci P ČR byli informováni jinak než příslušníci ODS. Jsem přesvědčen, že obecná kriminalita se takovým postupem nesníží a vládni i parlamentní instituce budou terčem zasloužené kritiky veřejnosti.

S pozdravem

Rudolf Opatřil


Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP