Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1223

INTERPELACE

poslance Jana Bláhy

na vládu České republiky

ve věci plnění "Programového prohlášení vlády České republiky" v oblasti otázek bytové politiky

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelací poslance Jana Bláhy na vládu České republiky. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 13. října 1994

Milan Uhde v. r.

Příloha

Interpelace poslance Jana Bláhy na vládu České republiky ve věci plnění "Programového prohlášení vlády České republiky" v oblasti otázek bytové politiky

Vážení členové vlády

ve vládním prohlášení na str. 27 a 28 je uvedeno, jakým způsobem budou řešeny otázky spojené s problematikou bydlení. Nelze asi hovořit o ucelené koncepci bytové politiky. Přesto se v prohlášení objevuje záměr vlády o co nejširší uplatnění tržních podmínek v oblasti bydlení, úprava cen nájemného, úprava právních a ekonomických vztahů, ale i spoluúčast státu na podpoře bytové výstavby a také sociální ochraně rodin s dětmi včetně důchodců - nájemců sociálně slabších.

Zatím byly přijaty pouze tři zákony:

1. Zákon č. 72/1994 Sb., tzv. zákon o vlastnictví bytů;

2. Zákon č. 319/1993 Sb., příspěvek na nájemné;

3. Zákon č. 9/1993 Sb., zákon o stavebním spoření;

/V návrhu je novela občanského zákoníku - nový návrh úpravy nájemních vztahů./

Domnívám se, že tři schválené zákony uprostřed volebního období nelze považovat za dostatečné řešení bytové politiky státu. Navíc tyto zákony svým pojetím dostávají stávající nájemníky i budoucí vzniklé mladé rodiny - rodiny s průměrnými a nižšími příjmy - do svízelné ekonomicky neúnosné situace jak pro možnost pořízení bytu a jeho následného provozování, tak i prostých nákladů na bydlení v nájemném vztahu. Proto se ptám:

1. Jak se vláda vyrovná se skutečností, že uplatnění tržních podmínek v oblasti bydlení se mnohdy redukuje na spekulace s byty v rámci privatizace bytového fondu?

2. Jakými způsoby chce vláda přispět k tomu, aby podíl nájemného na výdajích rodiny nerostl a naopak se snižoval na západoevropskou úroveň?

3. Jakou legislativní a další iniciativu vyvine vláda na ochranu nájemných vztahů ve smyslu sjednocení českých norem s odpovídajícími standardy zemí evropské unie?

4. Zda vláda přistoupí k iniciativě ve smyslu úpravy podmínek stavebního spoření tak, aby státní příspěvek umožnil účastnit se na něm i občanům s nižšími příjmy?

5. Je si vláda vědoma, že " úprava zákona č. 319/1993 Sb., stěžuje občanům získat příspěvek na který mají nárok a zda navrhne úpravu, která by nedostatky odstranila?

6. Bude vláda řešit tento příspěvek komplexně formou příspěvku na bydlení?

7. Kdy vláda splní svůj slib "neprodleně" připravit nové zásady spoluúčasti státu na podpoře bytové výstavby?

8. Uvažuje vláda o zásadní zvýšení výdajů z rozpočtu pro oživení bytové výstavby?

 Jan Bláha
 poslanec Poslanecké sněmovny
 Parlamentu České republiky,Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP