Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1258

INTERPELACE

poslance Jaroslava Nováka

na předsedu vlády Václava Klause

ve věci sociální politiky

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Jaroslava Nováka na předsedu vlády Václava Klause. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 27. října 1994

Milan Uhde v. r.

Příloha

POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Sněmovní 4

118 26 Praha Malá Strana

MUDr. Jaroslav Novák

INTERPELACE

na předsedu vlády ČR doc. ing. Václava Klause CSc.

ve věci sociální politiky.

Vážený pane premiére,

v programovém prohlášení vlády ČR je v oblasti sociální politiky mimo jiné uváděno, že především občan je odpovědný za své sociální postavení a že stát k tomu vytváří podmínky, vláda pak ovlivňuje hospodářský rozvoj tak, aby umožňoval minimalizovat míru nezaměstnanosti, stará se o rozšiřování nových pracovních cestou rozvoje drobného soukromého podnikání a malých firem. Dále vláda předloží návrh zákonné úpravy systému financování politiky zaměstnanosti, odděleného od státního rozpočtu a založeného na příspěvcích zaměstnavatelů a neodkladně přistoupí k novelizaci zákoníku práce. Dále předloží návrh nové zákonné úpravy všeobecného důchodového a nemocenského pojištění, jehož financování ho dělí od státního rozpočtu. Vláda dále neprodlené připraví nov zásady spoluúčasti státu na podpoře bytové výstavby a přispěje k odstraňování vleklé krize v údržbě bytového a domovního fondu. Dále vláda prohloubí k sociální ochraně rodin s dětmi, důchodců, zdravotně postižených osob a dalších skupin sociálně slabších nájemců systém finanční pomoci účelově vázané na bydlení.

Prosím Vás proto, vážený pane premiére o sdělení, jaká konkrétní opatření k jednotlivým bodům tohoto prohlášení byla přijata, a jak jsou prakticky realizována.

S pozdravem

MUDr Jaroslav Novák

poslanec PS P ČR

V Praze dne 19. 10. 1994


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP