Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1994

I. volební období

1284

Společná zpráva

výboru ústavně právního, výboru branného a bezpečnostního, výboru petičního, pro lidská práva a národnosti a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu

k Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996 (tisk 1043)

Výbor ústavně právní

doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby "Program sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996 (tisk 1043)" vzala na vědomí a

Výbor branný a bezpečnostní

"Program sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996 (tisk 1043)" vzal na vědomí a

1. žádá vládu České republiky,

aby pro jednotlivé resorty určila výši a strukturu předpokládaných nákladů na realizaci této koncepce s účastí i Ministerstva obrany České republiky. V této souvislosti současně vyslovuje podiv nad nízkou výší předpokládaných nákladů v návrhu ministerstva školství;

2. žádá ministra vnitra ČR,

aby zasílal pravidelně informace o jednání meziresortní komise pro prevenci;

3. vyslovil nespokojenost,

že se jednání nezúčastnil zástupce ministerstva školství a také s tím, že nebyl stanoven pro zpracování tohoto materiálu trvalý zástupce tohoto resortu. Považuje za nepřijatelné, že se na zpracování tohoto materiálu nepodíleli zástupci ministerstva obrany. Proto žádá ministra obrany, aby sdělil brannému a bezpečnostnímu výboru důvody, proč k tomu došlo;

4. doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu,

aby "Program sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996 (tisk 1043)" vzala na vědomí.

Výbor petiční pro lidská práva a národnosti:

"Program sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996 (tisk 1043)" vzal na vědomí a

- doporučil (Poslanecké sněmovně, aby požádala vládu o předložení zprávy o plnění úkolů podle tohoto tisku - termín: 30. 6. 1995;

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

I. "Program sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996 (tisk 1043)" vzal na vědomí a

II. zdůrazňuje

nezbytnost komplexního meziresortního programu a tedy význam integrujícího orgánu pro prevenci kriminality. Tento orgán doporučuje vytvořit podle potřeby i na nižších úrovních státní správy, s přihlédnutím ke specifice sociální a kriminogenní situace v jednotlivých regionů.

III. žádá

1. vládu České republiky, aby

- blíže specifikovala a konkretizovala výši a strukturu nákladů pro jednotlivé resorty a tyto finanční nároky zabezpečila,

- k 30. VI. 1995 předložila souhrnnou zprávu o plnění úkolů vyplývajících z projednávaného materiálu, včetně připojených připomínek;

2. ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

aby provedlo analýzu stavu a úrovně sociálního školství, stavu dětských domovů, výchovných a diagnostických ústavů;

3. ministerstvo práce a sociálních věcí,

aby spolupůsobilo při standardizaci požadavků na vzdělání profese sociálního pracovníka;

4. ministerstvo vnitra,

aby zainteresované výbory informovalo o konkrétních opatřeních, jak je v rámci Policie ČR řešena otázka prevence kriminality.

JUDr. Miloslav Výborný, v.r. Miroslav Novotný, v.r.
předseda ústavně právního výboru zpravodaj ústavně právního výboru

Ing. Vladimír Šuman, v.r.

předseda branného

a bezpečnostního výboru

Ing. Josef Pavela, v.r.JUDr. Zbyšek Stodůlka, v.r.
předseda výboru petičního, pro lidská práva a národnosti zpravodaj výboru petičního, pro lidská práva a národnosti

MUDr. Martin Syka, v.r.PhDr. Andrej Gjurič, v.r.
předseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví

Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1994

I. volební období

Návrh usnesení

Poslanecké sněmovny Parlamentu

k Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996 (tisk 1043)

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

I. bere na vědomí Program sociální prevence a prevence kriminality aktuální stav a východiska do roku 1996 (tisk 1043)

II. žádá vládu:

- aby k 30. VI. 1995 předložila souhrnnou zprávu o plnění úkolů vyplývajících z projednávaného materiálu;

- aby pro jednotlivé resorty určila výši a strukturu předpokládaných nákladů na realizaci této koncepce s účastí i Ministerstva obrany České republiky a tyto finanční nároky zabezpečila. V této souvislosti současně vyslovuje podiv nad nízkou výší předpokládaných nákladů v návrhu ministerstva školství;

- o zdůvodnění, proč se zpracování nezúčastnili zástupci Ministerstva obrany ČR;

III. žádá

1. ministra školství, mládeže a tělovýchovy,

aby provedlo analýzu stavu a úrovně sociálního školství, stavu dětských domovů, výchovných a diagnostických ústavů;

2. ministra práce a sociálních věcí,

aby spolupůsobilo při standardizaci požadavků na vzdělání profese sociálního pracovníka;

3. ministra vnitra, aby zainteresovaným výborům zasílal pravidelné informace

- o konkrétních opatřeních, jimiž je v rámci Policie ČR realizována prevence kriminality;

- o jednání meziresortní komise pro prevenci;

IV. zdůrazňuje

nezbytnost komplexního meziresortního programu a tedy význam integrujícího orgánu pro prevenci kriminality. Tento orgán doporučuje vytvořit podle potřeby i na nižších úrovních státní správy, s přihlédnutím ke specifice sociální a kriminogenní situace v jednotlivých regionech.

Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP