Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1306

INTERPELACE

poslance Václava Grulicha

na předsedu vlády Václava Klause

ve věci volného styku občanů České republiky a Slovenské republiky

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Václava Grulicha na předsedu vlády Václava Klause. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 4. listopadu 1994

Milan Uhde v. r.

Přílohy jsou k dispozicí v organizačním odboru Kanceláře Poslanecké sněmovny.

1306

POSLANEC

POSLANECKÉ SNĚMOVNY

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Interpelace

Václava Grulicha

na předsedu vlády ČR Václava Klause
 PhDr. Václav Grulich

V Praze dne 2. 11. 1994

Vážený pane předsedo vlády,

přes oboustranná opakovaná prohlášení vlád ČR a SR po rozdělení ČSFR o volném styku občanů obou nových států dochází k opakovaným případům, kdy zejména občané z příhraničních oblastí jsou novými opatřeními drasticky šikanováni a omezováni zejména v případech rodin s dětmi.

Tato situace se výrazně zhoršila po vydání nových občanských průkazů, do kterých nejsou nezletilé děti zapisovány. Dochází tak k případům, kdy tyto děti nejsou se svými rodiči propouštěny přes státní hranici, dokonce jsou vysazovány z dopravních prostředků a vystavovány tak všem nebezpečím, které z takové situace vyplývají. Doporučuji Vaší pozornosti zejména přílohu č. 1, str. 2, odst. 1. 4., kde jsou konkrétní případy plasticky vylíčeny.

Je třeba říci, že neúměrné zákroky jsou činěny na obou stranách státní hranice. Je tedy zřejmé, že je nutno vyvolat jednání se slovenskou stranou a iniciovat příslušné změny v dohodách o bezvízovém styku se zvláštním zřetelem na rodiny s dětmi.

Příkoří, kterým po rozdělení státu jsou vystaveni obyvatelé příhraničních oblastí je celá řada. Zásah do života těchto občanů je tvrdý a má trvalé následky. V tomto případě však špatné dohody způsobují šikanování dětí, což má pochopitelně obzvlášť negativní dopady.

Pro Vaši informaci přikládám kopii dokumentu č. 2 zaslaným předsedou VOPRR a kopii článku uveřejněného v listu Pravda dne 19. 9. 1994.

Věřím, že si vláda ČR najde ve svém programu čas pro vyřešení této citlivé záležitosti a prosím o sdělení písemného stanoviska.

S pozdravem

 PhDr. Václav Grulich
 poslanec ČSSDSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP