Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1328

INTERPELACE

poslance Jozefa Wagnera

na předsedu vlády Václava Klause

ve věci fondů důchodového pojištění

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Jozefa Wagnera na předsedu vlády Václava Klause. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 18. listopadu 1994

Milan Uhde v. r.

Příloha


Interpelace

na, předsedu vlády Václava Klause ve věci fondů důchodového pojištění

Vážený pane předsedo vlády,

obracím se na Vás nikoliv poprvé se stejnou tématikou. Již při projednávání návrhu zákona nyní označovaného jaks 92/91 Sb. jsem Vás žádal o stanovisko k tomu co později podle mého návrhu se jako § 12 odst. 2 d/ stalo součástí platného znění zákona. Privatizovaný majetek může být použit "pro účely nemocenského a důchodového pojištění". Vše stanovisko před lety znělo "vláda nemá, názor". Ptám se jaký názor má tato Vaše vláda. Před časem jste odpověděl, že kladný, neb již nějaký majetek byl fondům pojišťovacím převeden. Položil jsem otázku panu ministru privatizace, aby oznámil kolik. Až přesná odpověď potvrdí můj názor, že zanedbatelné množství s ohledem na potřeby fondů bude zřejmé, že věc je pořád otevřena jen privatizovat již nebude co.

Obrátil jsem se na Vás pane předsedo vlády, abych učinil pokus najít jiná řešení než prodlužovat odchod občanů do důchodu v situaci kdy jim vlastně potom hrozí jen nezaměstnanost. Mám za to, že je ještě byť malá, ale přece jen nějaká možnost věci řešit.

Dovoluji si vyjádřit podiv nad tím,že řešení,které by nejen umožnilo oddělit fondy od státního rozpočtu,což bylo i Vašim původním programem, ale též vytvořilo postupně situaci podobnou té ve vyspělých zemích a to v tom smyslu, že pojišťovnické peníze jsou dlouhodobými zdroji,což je zboží,které naše ekonomika ke své škodě téměř nezná, nebylo ač opozicí navrhováno monetární loby ve Vaší vládě akceptováno.

Dovoluji si položit otázku,pane předsedo vlády proč dosud bylo toto řešení přijato jen jako okrajové a majetek převeden pro účely důchodového a nemocenského pojištění jen spíše symbolicky a zda tomu ještě mlže být a bude jinak.

S úctou

Jozef Wagner

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP