Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1413

Otázka

poslance Jiřího Drápely

na ministra vnitra Jana Rumla

ve věci nepřirozeného úmrtí akademického malíře Antonína Hály

Ve smyslu § 90 odst. 2 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující otázku poslance Jiřího Drápely na ministra vnitra Jana Rumla. Otázka je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 4. ledna 1995

Milan Uhde v. r.

Přílohy jsou k dispozici v organizačním odboru Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Ing. Jiří Drápela

Poslanecký klub

Českomoravské strany středu

118 26 Praha, Sněmovní 4

Praha, 27. 12. 1994

Vážený pan

Jan Ruml

ministr vnitra ČR

prostřednictvím

předsedy Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky

pana PhDr. Milana Uhdeho

Praha

Vážený pane ministře,

na základě žádosti paní Vlasty Šoustalové, bytem v Brně, Svah 12, se na Vás obracím s dotazem v záležitosti nepřirozeného úmrtí jejího bratra, akad. malíře Antonína Hály, nar. 13.11.1949, bytem Ježkova 4, Praha 3 (úředně Jeseniova 71), jehož smrt nebyla patřičně objasněna.

Z tohoto důvodu prosím o odpověď na níže uvedené body:

1. Proč nebyla provedena soudní pitva, byl-li zesnulý nalezen na veřejném prostranství;

2. Proč byla pozůstalá sestra informována o smrti bratra s prodlevou 40 dnů;

3. Proč není šetřena s tím související ztráta obrazů v bytě zemřelého;

4. Proč bylo tělo zpopelněno bez skutečně seriózních závěrů a bez vědomí pozůstalých a na čí pokyn se tak stalo;

5. Proč nejsou pozůstalým vydány ostatky zemřelého.

S pozdravem

Jiří Drápela

Přílohy: 8/9

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP