Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

1. volební období

1596

INTERPELACE

poslance Rudolfa Opatřila

na předsedu vlády Václava Klause

ve věci objasnění některých okolností v souvislosti se smrtí ředitele Zbrojovky Uherský Brod pana Miroslava Dudy

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Rudolfa Opatřila na předsedu vlády Václava Klause. interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 20. března i 995

Milan Uhde v. r.

Příloha

Vážený pan

Doc. Ing. Václav Klaus, CSc.

předseda vlády ČR

prostřednictvím

Váženého pana

PhDr. Milana Uhdeho

předsedy Poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR

 V Praze dne 14. 3. 1995

Vážený pane premiére,

jistě i Vámi otřásla smrt ředitele jednoho z předních světových výrobců a exportérů ručních zbraní Zbrojovky Uherský Brod pana Miroslava Dudy.

Tato tragická událost, ke které došlo v průběhu konána veletrhu se zbraněmi v Norimberku, vyvolává mnohé znepokojivé otázky. Jsem přesvědčen, že jejich prošetření a zodpovězení by mimo vší pochybnost prospělo zachování dobrého jména českého průmyslu i k uklidnění veřejného mínění. Některé podivné souběhy událostí jsou znepokojivé.

Ze všech těchto důvodů se na Vás, vážený pane premiére, obracím s touto interpelací a se žádostí o poskytnutí těchto informací:

1) Nezpochybňuji v žádném případě vyšetřování německých policejních orgánů, avšak považuji za potřebné zjistit, zda byly vzaty v úvahu veškeré možné vyšetřovací verze úmrtí pana ředitele, tj. sebevražda, nešťastná náhoda, cizí zavinění, účast jiné osoby atd.

2) Zda existuje spojitost mezi touto tragickou událostí a zájmy jednotlivých subjektů zbrojního průmyslu ČR, eventuelně s proběhlým vyšetřováním ve Zbrojovce Uherský Brod včetně samotného pana ředitele.

3) Jakou roli sehrála delegace České policie na veletrhu a setkání této delegace s panem ředitelem.

4) Zda v této věci sehrála jakoukoliv roli návštěva pana bývalého výkonného místopředsedy ODS, pana MUDr. Čermáka, jednak na veletrhu a jednak u pana ředitele mimo konání veletrhu.

Jsem si vědom složitosti a choulostivosti celého případu, nicméně otázky spojené se zbrojařskými, podnikatelskými a exportními aktivitami - zvláště, jestliže se v rámci těchto aktivit jedná o smrt člověka - si vyžadují vždy té nejvyšší priority všech zúčastněných složek. Právě z tohoto důvodu navrhuje Poslanecké sněmovně, aby tuto interpelaci ve smyslu Jednacího řádu v platném znění označila jako naléhavou s termínem odpovědi do 10-ti dnů.

 ing. Rudolf Opatřil
 poslanec PS PČR
 ČMUS
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP