Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1642

INTERPELACE

poslance Pavla Seifera

na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku

ve věci péče o nevidomé, resp. podmínek činnosti Společnosti nevidomých a slabozrakých

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Pavla Seifera na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 12.. dubna 1995

Milan Uhde v. r.

Přílohy jsou k dispozici v organizačním odboru Kanceláře Poslanecké sněmovny.


POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENT ČR

POSLANECKÝ KLUB ČSSD

 V Praze dne 5. 4. 1995

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás s interpelací v otázce péče o nevidomé resp. podmínek činnosti Společnosti nevidomých a slabozrakých - členské organizace Sdružení zdravotně postižených, která má přibližně 12,5 miliónu členů.

V úvodu bohužel musím konstatovat, že situace nevidomých, ať už členů

či nečlenů Společnosti, se soustavně zhoršuje. Kromě růstu běžných nákladů např. na byt, stravu a ošacení dochází k drtivému nárůstu speciálních nákladů např. na pomůcky umožňující nevidomým zařadit se do společnosti, ať již v zaměstnání či v běžném životě. Jen pro ilustraci např. cena elektronické lupy vzrostla řádově 10 x z 8.000,- Kč na 70.000 - 80.000,- Kč. V této situaci nemá paradoxně Společnost nevidomých a slabozrakých ani celé Sdružení zdravotně postižených přímý kontakt s vládou a jmenovitě s Vaším ministerstvem zejména při přípravě zákonů, které se týkají jejich existenčního zájmu. Vládní výbor pro zdravotně postižené občany neplní zdaleka funkci koordinátora a jak jsem si mohl ověřit, v žádném případě nezastupuje Společnost nevidomých a slabozrakých. Přesněji řečeno nezastupuje nevidomé a slabozraké. /Byť jistou krátkozrakost bych u členů vlády i jmenovaného vládního výboru nemohl vyloučit/.

Společnost nevidomých a slabozrakých poskytuje pomoc ve formě poradenství, rekvalifikace a obsáhlého servisu při integraci a emancipaci nevidomých nejen svým členům, ale všem zrakově postiženým, kteří se na společnost obrátí, nebo o kterých je společnost informována. Za prvořadou úlohu považuje Společnost svojí přímou účast při vypracovávání legislativních podmínek, tzn. při přípravě konkrétních zákonů. V současné době se dostává k vládním návrhům zákonů jako jedna z posledních už ve stádiu, kdy se s nimi nedá prakticky nic dělat. Společnost nevidomých a slabozrakých by proto uvítala návrat k dřívějšímu stavu, kdy mohla operativně připomínkovat jednotlivé návrhy zákonů už v procesu jejich zrodu a uplatňovat svoje připomínky ještě před schválení vládou.

Shrnu to do otázky. Co brání Vašemu ministerstvu a potažmo vládě, aby braly Společnost nevidomých a slabozrakých a potažmo Sdružení zdravotně postižených v relevantních otázkách jako profesní partnery?

Druhou citlivou otázkou je financování činnosti těchto organizací. Tím, že poskytují pomoc a služby zdravotně postiženým lidem, přebírají částečně úlohu státu a často obětavá činnost jejich členů nahrazuje nutné finanční prostředky. Forma tzv. spoluúčasti - nařízená Ministerstvem financí - je možná funkční

u ochotnických divadel či sportovních oddílů, ale u těchto organizací působí kontraproduktivně. Limitovat výši státní podpory možnostmi např. Společnosti nevidomých a slabozrakých získat z vlastních zdrojů určitou částku vlastních peněz je v rozporu s vlastní logikou jejich činnosti. Společnost nevidomých a slabozrakých zde jistě není proto, aby získávala sponzory a nebo dohadovala výhodné lukrativní projekty, ale vznikla proto, aby pomáhala těm nejpotřebnějším. Ze strany vlády jde v tomto případě zřejmě o hledání důvodů, proč dotace této a dalším organizacím snížit.

Stejný záměr evidentně sleduje informace, že jednotlivé místní organizace Společnosti mají využívat dotací obcí a mést, když zároveň údajně vyšel pokyn vlády, aby obce a města tyto dotace neposkytovaly, protože činnost Společnosti nevidomých a slabozrakých a obdobných organizací hradí centrum.

Takže další otázka:

a/ Na kolik si vláda cení ročně péči o nevidomé a slabozraké a kolik z toho je ochotna uhradit?

b/Je pravdivá informace o navzájem se vylučujících předpisech o financování organizací hájících zdravotně postižené?

Obdobné problémy se týkají i dalších organizací hájících zájmy zdravotně postižených.

S pozdravemMgr. Pavel Seifer

poslanec PSP ČR
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP