Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1671

INTERPELACE

poslance Miloše Skočovského

na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše

ve věci mzdových prostředků pro převedené pracovníky v Ústavu sociální péče Hrabyně

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Miloše Skočovského na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše. interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 28. dubna 1995

Milan Uhde v. r.

Příloha

Poslanecký klub

Českomoravské unie středu

Sněmovní 4

118 26 Praha 1

Vážený pan

MUDr. Luděk Rubáš

ministr zdravotnictví ČR

prostřednictvím

Váženého pana

PhDr. Milana Uhdeho

předsedy Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky

 V Praze dne 18. 4. 1995

Věc: Interpelace na ministra zdravotnictví MUDr. Luďka Rubáše ve věci mzdových prostředků pro převedené pracovníky v ÚSP Hrabyně.

Vážený pane ministře,

v poslední době dochází k nárůstu problémů spojených s nedostatečným objemem financí, zejména mzdových fondů v ústavech sociální péče pro mentálně

a tělesně postižené pacienty. Funkce těchto ústavů je tak negativně ovlivňována. Nemohou být přijímáni noví potřební pracovníci a z ústavů odchází za lepšími hmotnými podmínkami nejkvalifikovanější pracovníci.

Péče o postižené má obdobný charakter jako zdravotnictví a pedagogika pracovníci zde svým osobním přístupem výrazně ovlivňují psychiku svěřených osob a dětí, na které působí. Toto povolání nelze v žádném případě pokládat jen za běžná zaměstnání - je to poslání. Odchody nejlepších pracovníků jsou zde obzvlášť tíživé zejména tehdy, když jde o ústavy pro postižené děti a mládež.

Ke zhoršení celkové situace v oblasti prostředků na mzdy pro všechny ÚSP pro postižené přispěla i nedobře dořešená situace předávání kompetencí z resortu zdravotnictví do resortu soc. péče v Hrabyni. V jednom areálu zde současně existuji Ústav pro těžce tělesně postižené podléhající resortu soc. péče a Rehabilitační ústav resortu zdravotnictví. Po dohodě resortů předalo zdravotnictví společnou kuchyni a technické provozy včetně pracovníků sociální péči; která se doposud na nákladech finančně podílela, neměla však pro tyto účely prakticky žádné mzdové prostředky. Při předání resort zdravotnictví patrně zapomněl současně předat i mzdový fond pro cca 35 pracovníků. Na chybějící mzdové prostředky v Hrabyni se nyní de facto musí skládat všechny ústavy soc. péče zřizované MPSV.

Prosím proto o odpověď na následující otázky:

1) Proč při dohodě o převodu kompetencí, resp. činností v ústavech v Hrabyni nedošlo i k převodu mzdových prostředků na předávaná "tabulková" místa mezi resorty? (Ve zdravotnictví 35 míst ubylo, v soc. péči přibylo.)

2) Poskytne neprodleně zdravotnictví soc. péči patřičné mzdové prostředky?

3) Kam se přeneslo uvolněných 35 tabulkových míst ve zdravotnictví?

Ing. Miloš Skočovský, CSc.

poslanec PS PČR

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP