Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1783

Návrh

poslance Pavla Severy

na vydání

zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích

Návrh novely zákona č. 252/ 1994 Sb.

ze dne 8. prosince 1994

o rozhlasových a televizních poplatcích

V § 5, v odstavci (1) za slova "Poplatník platí rozhlasový poplatek... prostřednictvím pošty" doplnit slova "nebo jiné právnické osoby nebo přímo Českému rozhlasu (České televizi)".

V § 5, v odstavci (4) vložit za slova "Případné přeplatky pošta" slova "nebo ta právnická osoba, u níž byl rozhlasový nebo televizní přijímač v evidenci, a které byl poplatek zaplacen".

V § 6, v odstavci (1) za slova "Evidenci přijímačů vede pošta" doplnit slova "nebo jiná právnická osoba nebo Český rozhlas nebo Česká televize".

V § 6, v odstavci (2) doplnit za slova "Poplatník je povinen oznámit místně příslušné provozovně pošty" slova "nebo právnické osobě podle § 5, odst. 1".

V § 6, v odstavci (3) za slova "Poplatník je povinen místně příslušné provozovně pošty" doplnit slova "nebo právnické osobě podle § 5, odst. 1".

V § 6, v odstavci (4) za slova "Poplatník,..., je povinen místně příslušné provozovně pošty" doplnit slova "nebo právnické osobě podle § 5, odst. 1".

V § 9, v odstavci (1) za slova "Odměna poště" doplnit slova "nebo právnické osobě podle § 5, odst. 1".

V § 9, v odstavci (2) doplnit za slova "Rozhlasové a televizní poplatky... poukazuje pošta" slova "nebo právnická osoba podle § 5, odst. 1" a za slova "provozovatelům ze zákona." doplnit větu "Odměnu podle odst. 1 lze bud srazit z poukazovaných poplatků nebo hradit samostatně."

V § 9, v odstavci (3) mezi stova "Pošta" a "poskytuje" v obou případech doplnit slova "nebo právnická osoba podle § 5, odst. 1".

Odůvodnění:

Návrh novely 5, 6 a 9 zákona o rozhlasových a televizních poplatcích ruší monopol České pošty jako jediné organizace oprávněné ze zákona vybírat od občanů rozhlasové a televizní poplatky. Tento monopol se negativně promítá do stanovování ceny za vybírání poplatků a vedení evidence a neumožňuje v této oblasti vznik konkurenčního prostředí.

P. Severa v. r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP