Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1994

I. volební období

456

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 23. schůze 27. září 1994

 

k návrhu organizačního výboru na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisky 1151 a 1152, 1177 - 1180/

 

Poslanecká sněmovna

souhlasí s upuštěním od projednávání zásad zákonů ve výborech Poslanecké sněmovny u

1) vládního návrhu na vydání zákona, o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce,

2) návrhu poslance L.Blažka na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů,

3) vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

4) vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

5) vládního návrhu na vydání zákona o Rejstříku trestů,

6) návrhu poslance F.Kozla a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Jiří Karas v. r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP