Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1994

I. volební období

479

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 23. schůze 29. září 1994

 

k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců

 

Poslanecká sněmovna

I. souhlasí s odpověďmi na interpelace poslanců

1. Václava Grulicha na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci zásad poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu resortu zemědělství v letech 1994 a 1995 /tisk 964 A/;

2. Jaroslava Nováka na předsedu vlády Václava Klause ve věci činnosti Fondu národního majetku a jeho předsedy /tisk 981 A/;

3. Jaroslava Nováka na předsedu vlády Václava Klause ve věci banky BOHEMIA /tisk 990 A/;

4. Jaroslava Nováka na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci banky BOHEMIA /tisk 990 B/;

5. Jozefa Wagnera na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizačního případu Československé čokoládovny /tisk 1011 A/;

6. Jiřího Drápely na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci posílení rozpočtů města Přerova a okresních úřadů v Kroměříži a Jihlavě /tisk 1021 A/;

7. Jiřího Vyvadila na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci přešetření postupu privatizace léčebných zařízení v okrese Opava /tisk 1022 L/;

8. Hany Orgoníkové na předsedu vlády Václava Klause ve věci případného využívání České republiky k legalizaci peněz pocházejících z trestné činnosti /tisk 1024 A/;

9. Jaroslava Broulíka, Miloše Skočovského a Františka Kačenky na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci vědy, výzkumu, techniky a rozvoje technologií /tisk 1026 B/;

10. Pavla Seifera na ministra obrany Antonína Baudyše ve věci zásahů armády v případě globálních a místních ekologických havárií /tisk 1030 A/;

11. Pavla Seifera na předsedu vlády Václava Klause ve věci způsobu zajišťování operativních zásahů v případě ekologických havárií většího rozsahu /tisk 1031 A/;

12. Jiřího Vyvadila na předsedu vlády Václava Klause ve věci odškodnění pozůstalých po obětech gestapa, popravených či zemřelých v koncentračních táborech a věznicích /tisk 1066 A/;

13. Zdeňka Vorlíčka na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace Filmového podniku hl. m. Prahy /tisk 1072 A/;

14. Jiřího Šolera na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci výběru vysokoškolských pedagogů /tisk 1079 B/;

15. Miroslava Řezníčka na ministra vnitra Jana Rumla ve věci privatizace výdejny léčiv v Plesné /tisk 1087 A/;

16. Miroslava Rašky na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci poškození práv občanů - vlastníků chat v chatové osadě Januš /tisk 1091 A/;

17. Zdeňka Vorlíčka na předsedu vlády Václava Klause ve věci odpovědnosti vlády ČR Poslanecké sněmovně podle Ústavy České republiky a kontroly plnění vládního programového prohlášení podle zákona č. 35/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů /tisk 1093 A/;

18. Alfréda Frommera, Pavla Hirše, Evy Matouškové, Pavla Kuličky a Vítězslava Valacha na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace pivovaru v Nové Pace /tisk 1099 A/;

19. Stanislava Grosse na ministra vnitra Jana Rumla ve věci činnosti Policie České republiky /tisk 1107 A/;

20. Milana Loukoty na předsedu vlády Václava Klause ve věci odhalení pamětní desky Oskaru Schindlerovi ve Svitavách /tisk 1108 A/;

21. Jozefa Wagnera na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci postupu některých zaměstnanců OÚ při hospodaření se svěřeným státním majetkem /tisk 1109 A/;

22. Zdeňka Vorlíčka na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci vydávání akcií beze zbytku vyprodaných firem ještě před koncem II. vlny kupónové privatizace /tisk 1110 B/;

23. Milana Loukoty na předsedu vlády Václava Klause ve věci personálního obsazování okresních úřadů /tisk 1112 A/;

24. Jaroslava Vlčka na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci práva těžby nerostných surovin, které v procesu privatizace byly prodány soukromým firmám /tisk 1115 A/;

25. Alfréda Frommera, Pavla Hirše, Miroslava Kašpárka, Pavla Kuličky a Vítězslava Valacha na předsedu vlády Václava Klause ve věci pana JUDr. Fidelise Schlée /tisk 1121 A/;

26. Zdeňka Vorlíčka na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci plošných výpovědí vědeckých a pedagogických pracovníků vysokých škol /1122 A/;

27. Rudolfa Opatřila na ministra vnitra Jana Rumla ve věci vypracování zprávy o bezpečnostní politice ve prospěch komunálních kandidátů ODS /tisk 1144 A/.

II. přerušuje projednávání odpovědí na interpelace poslanců do příští schůze Poslanecké sněmovny

1. Milana Loukoty na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace Horáckých novin /tisk 838 A/ - pro nepřítomnost poslance;

2. Pavla Hirše na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci vyplacení náhrady za nezákonně vyvlastněný majetek po únoru 1948 /tisk 873 A/ - pro nepřítomnost poslance;

3. Bohuslava Kuby na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace s. p. STS Frýdek - Místek /tisk 892 A/ - pro nepřítomnost poslance;

4. Jaroslava Sourala a Jaroslava Žižky na ministra vnitra Jana Rumla ve věci ukončení zřizovatelských pravomocí okresních úřadů k okresním knihovnám /tisk 917 A/ - pro nepřítomnost poslanců;

5. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zjištění majitele vozu BMW SPZ BMV 14-69 /tisk 992 A/ - pro nepřítomnost poslance;

6. Jaroslava Nováka na ministra vnitra Jana Rumla ve věci nepovolených sbírek různých organizací /tisk 1006 A/ - pro nepřítomnost poslance;

7. Pavla Hirše na ministra vnitra Jana Rumla ve věci ochranné známky "Telegrafu" /tisk 1027 A/ - pro nepřítomnost poslance;

8. Milana Loukoty na ministra obrany Antonína Baudyše ve věci průběhu II. air show, konané dne 11. června 1994 na vojenském letišti 32. báze v Náměšti nad Oslavou /tisk 1033 A/ - pro nepřítomnost poslance;

9. Jana Vika na předsedu vlády Václava Klause ve věci využívání příslušníků osobní ochrany /tisk 1038 A/ - pro nepřítomnost poslance;

10. Oldřicha Vrchy na ministra vnitra Jana Rumla ve věci závažnosti hospodaření s finančními prostředky Městského úřadu v Prostějově a podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele /tisk 1050 A/ - pro nepřítomnost poslance;

11. Jana Vika na předsedu vlády Václava Klause ve věci firmy OMNIPOL /tisk 1068 A/ - pro nepřítomnost poslance;

12. Jana Kryčera na ministra vnitra Jana Rumla ve věci postavení Slováků v České republice /tisk 1076 B/ - pro nepřítomnost poslance;

13. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zjištění majitele, případně uživatele automobilu BMW SPZ BMV 14-69 /tisk 1085 A/ - pro nepřítomnost poslance;

14. Milana Loukoty a Josefa Valenty na ministra vnitra Jana Rumla ve věci postupu některých zaměstnanců OÚ v Třebíči /tisk 1086 A/ - pro nepřítomnost poslance;

15. Miroslava Řezníčka na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace výdejny léčiv v Plesné /tisk 1087 B/ - pro nepřítomnost poslance;

16. Oldřicha Vrchy na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zpronevěry starožitných hodin paní Marie Čtvrtníčkové příslušníky České policie /tisk 1088 A/ - pro nepřítomnost poslance;

17. Michala Krause na ministra obrany Antonína Baudyše ve věci hospodaření ministerstva obrany České republiky s finančními prostředky /tisk 1092 D/ - na žádost poslance;

18. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci přípravy voleb do zastupitelstev v obcích /tisk 1097 A/ - pro nepřítomnost poslance;

19. Milana Loukoty na ministra vnitra Jana Rumla ve věci použití vrtulníku Policie ČR dne 26. července 1994 v prostoru města Světlá nad Sázavou /tisk 1104 A/ - pro nepřítomnost poslance;

20. Milana Loukoty na ministra obrany Antonína Baudyše ve věci průběhu II. air show, konané dne 11. června 1994 na vojenském letišti 32. báze v Náměšti nad Oslavou /tisk 1105 A/ - pro nepřítomnost poslance;

21. Jozefa Wagnera na ministra vnitra Jana Rumla ve věci postupu některých zaměstnanců OÚ při hospodaření se svěřeným státním majetkem /tisk 1109 B/ - pro nepřítomnost poslance;

22. Jozefa Wagnera na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci loterií /tisk 1118 B/ - pro nepřítomnost poslance;

23. Pavla Hirše na ministra vnitra Jana Rumla ve věci ochranné známky "Telegrafu" /tisk 1119 A/ - pro nepřítomnost poslance;

24. Evy Fischerové na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci zákazu odvolání Lesů ČR proti rozsudku Okresního soudu v Přerově /tisk 1123 A/ - na žádost poslankyně.

III. přerušuje projednávání tohoto bodu s tím, že neprojednané interpelace budou zařazeny na přístí schůzi Poslanecké sněmovny

1. Jozefa Wagnera na ministra kultury Pavla Tigrida ve věci Divadla Spejbla a Hurvínka /tisk 1010 A/;

2. Gerty Mazalové na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci přiznání příplatku za odborné metodické vedení vedoucím sestrám sociální péče /tisk 1022 B/;

3. Vratislava Votavy na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci aktuálních problémů česko-německých vztahů /tisk 1022 E/;

4. Michala Krause na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci vztahů mezi německou společností Volkswagen a českou automobilkou Škoda /tisk 1022 G, 1022 G/1/;

5. Michala Krause na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci privatizace českého petrochemického průmyslu /tisk 1022 H, 1022 H/1/;

6. Václava Exnera na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci úrovně a poskytování služeb pro obyvatelstvo /tisk 1022 I/;

7. Zdeňka Trojana na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci dohody o přidružení mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy /tisk 1022 J/;

8. Gerty Mazalové na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci přiznání příplatku za odborné metodické vedení vedoucím sestrám sociální péče /tisk 1022 N/;

9. Zdeňka Trojana na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci návštěvy generála Pinocheta v České republice /tisk 1022 U/;

10. Jaroslava Broulíka, Miloše Skočovského a Františka Kačenky na ministra hospodářství Karla Dybu ve věci vědy, výzkumu, techniky a rozvoje technologií /tisk 1026 A/;

11. Jaroslava Broulíka, Miloše Skočovského a Františka Kačenky na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci vědy, výzkumu, techniky a rozvoje technologií /tisk 1026 E/;

12. Pavla Hirše na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci ochranné známky "Telegrafu"/tisk 1027 B/;

13. Oldřicha Vrchy na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci nedostatků v řízení Ústavu sociálních věcí DD Lukov okr. Zlín, zaměstnanecké destability a sociálních nejistot pracovníků tohoto ústavu /tisk 1041 A/;

14. Oldřicha Vrchy na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci nerovnoměrného přidělování finančních prostředků investičního i neinvestičního charakteru ústavům sociální péče v okrese Zlín /tisk 1042 A/;

15. Oldřicha Vrchy na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci nezvěstné paní Marie Medulánové, posledně bytem u Okresního ústavu sociálních služeb "Domov důchodců" Štěpnická ul. č. 1139 Uherské Hradiště /tisk 1044 A/;

16. Oldřicha Vrchy na ministra hospodářství Karla Dybu ve věci závažnosti hospodaření s finančními prostředky Městského úřadu v Prostějově a podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele /tisk 1050 B/;

17. Oldřicha Vrchy na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci vydaného trestního příkazu ze dne 27. 4. 1994 samosoudcem Okresního soudu v Bruntále na obviněného Stanislava Vyhňáka /tisk 1067 A/;

18. Jana Kryčera na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci postavení Slováků v České republice /tisk 1076 A/;

19. Jiřího Šolera na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci výběru soudních znalců pro politické procesy /tisk 1079 A/;

20. Alfréda Frommera na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci soudního projednávání týkajícího se převodu majetku bývalého SSM /tisk 1081 A/;

21. Milana Loukoty a Josefa Valenty na ministra hospodářství Karla Dybu ve věci postupu některých zaměstnanců OÚ v Třebíči /tisk 1086 B/;

22. Oldřicha Vrchy na ministra hospodářství Karla Dybu ve věci řešení bytové problematiky v České republice /tisk 1089 A/;

23. Miroslava Rašky na ministra hospodářství Karla Dybu ve věci státního informačního systému /tisk 1090 A/;

24. Jiřího Bílého na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci přijetí představitelů Spolku české menšiny na Slovensku prezidentem České republiky Václavem Havlem /tisk 1092 B/;

25. Zdeňka Trojana na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci předložení Evropské sociální charty k ratifikaci Parlamentu České republiky /tisk 1092 C/;

26. Jana Kryčera na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci financování obchodních cest /tisk 1106 A/;

27. Milana Loukoty na ministra dopravy Jana Stráského ve věci podivného hospodaření v Lokodepu Ústí nad Labem /tisk 1111 A/;

28. Jaroslava Vlčka na ministra dopravy Jana Stráského ve věci prodeje termínovaných jízdenek studentům v době prázdnin /tisk 1116 A/;

29. Jozefa Wagnera na ministra kultury Pavla Tigrida ve věci loterií /tisk 1118 C/;

30. Pavla Seifera na ministra dopravy Jana Stráského ve věci závaznosti stanovených podmínek pro provozování taxislužby /tisk 1127 A/;

31. Pavla Seifera na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece a ministra vlády Igora Němce ve věci rozhlasového vysílání do zahraničí /tisk 1128 A/;

32. Pavla Hirše na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci ochranné známky "Telegrafu" /tisk 1158 A/.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Robert Kolář v. r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP