Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1994

I. volební období

511

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 25. schůze 7. prosince 1994

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /tisky 1227 a 1334/

 

Poslanecká sněmovna

schvaluje vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní poliiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony podle sněmovního tisku 1227, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 1334 a schváleného pozměňovacího návrhu.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Eduard Zeman v. r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP