Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1994

I. volební období

532

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 25. schůze 13. a 14. prosince 1994

 

k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců

 

Poslanecká sněmovna

I. souhlasí s odpověďmi na interpelace poslanců

1. Milana Loukoty na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace Horáckých novin /tisk 838 A/,

2. Pavla Hirše na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci vyplacení náhrady za nezákonně vyvlastněný majetek po únoru 1948 /tisk 873 A/,

3. Jaroslava Sourala a Jaroslava Žižky na ministra vnitra Jana Rumla ve věci ukončení zřizovatelských pravomocí okresních úřadů k okresním knihovnám /tisk 917 A/,

4. Jaroslava Nováka na ministra vnitra Jana Rumla ve věci nepovolených sbírek různých organizací /tisk 1006 A/,

5. Jozefa Wagnera na ministra kultury Pavla Tigrida ve věci Divadla Spejbla a Hurvínka /tisk 1010 A/,

6. Michala Krause na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci vztahů mezi německou společností Volkswagen a českou automobilkou Škoda /tisk 1022 G, 1022 G/1/,

7. Michala Krause na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci privatizace českého petrochemického průmyslu /tisk 1022 H, 1022 H/1/,

8. Jaroslava Broulíka, Miloše Skočovského a Františka Kačenky na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci vědy, výzkumu, techniky a rozvoje technologií /tisk 1026 E/,

9. Pavla Hirše na ministra vnitra Jana Rumla ve věci ochranné známky "Telegrafu" /tisk 1027 A/,

10. Pavla Hirše na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci ochranné známky "Telegrafu"/tisk 1027 B/,

11. Milana Loukoty na ministra obrany Antonína Baudyše ve věci průběhu II. air show, konané dne 11. června 1994 na vojenském letišti 32. báze v Náměšti nad Oslavou /tisk 1033 A/,

12. Oldřicha Vrchy na ministra vnitra Jana Rumla ve věci závažnosti hospodaření s finančními prostředky Městského úřadu v Prostějově a podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele /tisk 1050 A/,

13. Oldřicha Vrchy na ministra hospodářství Karla Dybu ve věci závažnosti hospodaření s finančními prostředky Městského úřadu v Prostějově a podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele /tisk 1050 B/,

14. Jana Kryčera na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci postavení Slováků v České republice /tisk 1076 A/,

15. Jana Kryčera na ministra vnitra Jana Rumla ve věci postavení Slováků v České republice /tisk 1076 B/,

16. Jiřího Šolera na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci výběru soudních znalců pro politické procesy /tisk 1079 A/,

17. Alfreda Frommera na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci soudního projednávání týkajícího se převodu majetku bývalého SSM /tisk 1081 A/,

18. Milana Loukoty a Josefa Valenty na ministra vnitra Jana Rumla ve věci postupu některých zaměstnanců OÚ v Třebíči /tisk 1086 A/,

19. Milana Loukoty a Josefa Valenty na ministra hospodářství Karla Dybu ve věci postupu některých zaměstnanců OÚ v Třebíči /tisk 1086 B/,

20. Miroslava Řezníčka na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace výdejny léčiv v Plesné /tisk 1087 B/,

21. Oldřicha Vrchy na ministra hospodářství Karla Dybu ve věci řešení bytové problematiky v České republice /tisk 1089 A/,

22. Michala Krause na ministra obrany Antonína Baudyše ve věci hospodaření Ministerstva obrany České republiky s finančními prostředky /tisky 1092 D, 1092 I/,

23. Milana Loukoty na ministra vnitra Jana Rumla ve věci použití vrtulníku Policie ČR dne 26. července 1994 v prostoru města Světlá nad Sázavou /tisk 1104 A/,

24. Milana Loukoty na ministra obrany Antonína Baudyše ve věci průběhu II. air show, konané dne 11. června 1994 na vojenském letišti 32. báze v Náměšti nad Oslavou /tisk 1105 A/,

25. Jana Kryčera na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci financování obchodních cest /tisk 1106 A/,

26. Jozefa Wagnera na ministra vnitra Jana Rumla ve věci postupu některých zaměstnanců OÚ při hospodaření se svěřeným státním majetkem /tisk 1109 B/,

27. Milana Loukoty na ministra dopravy Jana Stráského ve věci podivného hospodaření v Lokodepu Ústí nad Labem /tisk 1111 A/,

28. Jozefa Wagnera na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci loterií /tisk 1118 B/,

29. Jozefa Wagnera na ministra kultury Pavla Tigrida ve věci loterií /tisk 1118 C/,

30. Pavla Hirše na ministra vnitra Jana Rumla ve věci ochranné známky "Telegrafu" /tisk 1119 A/,

31. Evy Fischerové na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci zákazu odvolání Lesů ČR proti rozsudku Okresního soudu v Přerově /tisk 1123 A/,

32. Pavla Hirše, Alfréda Frommera, Pavla Kuličky, Miroslava Kašpárka a Vítězslava Valacha na ministra hospodářství Karla Dybu ve věci udělování živnostenských oprávnění recidivistům a jiným osobám se záznamy v trestním rejstříku /tisk 1155 A/,

33. Pavla Hirše na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci ochranné známky "Telegrafu" /tisk 1158 A/,

34. Zdeňka Vlčka na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci likvidace s. p. ZPA Nový Bor /tisk 1159 A/,

35. Jaroslava Nováka na ministra vnitra Jana Rumla ve věci událostí v Terezíně /tisk 1185 A/,

36. Jaroslava Nováka na předsedu vlády Václava Klause ve věci daňového úniku firmy Helbig /tisk 1188 A/,

37. Jana Vika, Jaroslava Nováka, Josefa Valenty, Bohuslava Kuby a Milana Loukoty na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci šíření epidemie plicního moru, tzv. černé smrti /tisk 1202 A/,

38. Dalibora Štambery na ministra dopravy Jana Stráského ve věci zrušení provozu na železniční trati mezi obcemi Hevlín a Hrušovany nad Jevišovkou v okrese Znojmo /tisk 1203 A/,

39. Stanislava Grosse na ministra Jana Rumla ve věci kandidování příslušníků Policie České republiky v nadcházejících komunálních volbách /tisk 1212 A/,

40. Jozefa Wagnera na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zveřejnění evidence nepřátelských osob /tisk 1212 B/,

41. Jana Bláhy na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci privatizace zdravotnických zařízení /tisk 1212 D/,

42. Gerty Mazalové na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci ukončení činnosti vzdělávacího centra nadace Transfer v Brně /tisk 1212 E/,

43. Jozefa Wagnera na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci institucí, které se zabývají dokumentací porušování zákonů a lidských práv /tisk 1212 H/,

44. Jana Bláhy na ministra vnitra Jana Rumla ve věci přednosty Okresního úřadu Rakovník /tisk 1212 L/,

45. Jozefa Wagnera na ministra vnitra Jana Rumla ve věci institucí, které se zabývají dokumentací porušování zákonů a lidských práv /tisk 1212 M/,

46. Gerty Mazalové na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci ukončení činnosti vzdělávacího centra nadace Transfer v Brně /tisk 1212 O/,

47. Jana Bláhy na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace zdravotnických zařízení /tisk 1212 P/,

48. Jozefa Wagnera na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci Varšavské konference /tisk 1212 S/,

49. Gerty Mazalové na ministra hospodářství Karla Dybu ve věci ukončení činnosti vzdělávacího centra nadace Transfer v Brně /tisk 1212 T/,

50. Jaroslava Štraita na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci automobilové společnosti Škoda Mladá Boleslav/tisk 1212 V/,

51. Tomáše Štěrby na místopředsedu vlády Jana Kalvodu ve věci novely zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích /tisk 1219 A/,

52. Jiřího Vyvadila na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci znovuzavedení mimořádného opravného prostředku, stížnosti proti porušení zákona /tisk 1222 A/,

53. Jiřího Drápely na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace s. p. ÚBOK /tisk 1224 A/,

54. Miloše Skočovského a Dalibora Štambery na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci relací bodových hodnocení některých lékařských úkonů /tisk 1251 A/,

55. Milana Loukoty na ministra hospodářství Karla Dybu ve věci Radia Sprint se sídlem v Ostravě /tisk 1256 A/,

56. Jaroslava Nováka na předsedu vlády Václava Klause ve věci životního prostředí, zdravotnictví, školství, vědy a kultury /tisk 1257 A/,

57. Jaroslava Nováka na předsedu vlády Václava Klause ve věci sociální politiky /tisk 1258 A/,

58. Jiřího Drápely na ministra životního prostředí Františka Bendu ve věci přípravy návrhu na otevření dobývacího prostoru na těžbu vápence a mramoru Březina v okrese Blansko /tisk 1280 A/,

59. Jiřího Drápely na ministra hospodářství Karla Dybu ve věci přípravy návrhu na otevření dobývacího prostoru na těžbu vápence a mramoru Březina v okrese Blansko /tisk 1280 B/,

60. Jiřího Vyvadila na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci nezbytné novely vyhlášky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci /tisk 1286 A/,

61. Miroslava Kašpárka na ministra vnitra Jana Rumla ve věci nezvěstné Jany Kadlecové, nar. 9. 3. 1973 /tisk 1287 A/,

62. Jana Jegly na ministra životního prostředí Františka Bendu ve věci přidělování dotací ze státního rozpočtu občanským sdružením působícím v oblasti ochrany přírody a životního prostředí /tisk 1308 A/,

63. Jana Jegly na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci odstřelu volavek /tisk 1309 A/,

64. Jaroslava Nováka, Milana Loukoty, Josefa Valenty, Bohuslava Kuby a Oldřicha Vrchy na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci uložení pokuty ve výši 5.000 Kč předsedovi SPR-RSČ, panu PhDr. Miroslavu Sládkovi, soudem Prahy 6 dne 1. listopadu 1994 /tisk 1310 A/,

65. Zdeňka Vorlíčka na ministra hospodářství Karla Dybu ve věci žádosti SPT Telecom a.s. o zvýšení telekomunikačních poplatků /tisk 1314 A/,

66. Zdeňka Vorlíčka na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci žádosti SPT Telecom a. s. o zvýšení telekomunikačních poplatků /tisk 1314 B/,

67. Václava Klučky na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci možného porušování zákonů ředitelkou Školského úřadu v Opavě, paní Mgr. Izabelou Hobzovou /tisk 1315 I/,

68. Michala Krause na ministra dopravy Jana Stráského ve věci daňových úniků v České republice v letech 1992 - 1994 /tisk 1315 M/,

69. Oldřicha Vrchy na předsedu vlády Václava Klause ve věci plnění programového prohlášení vlády České republiky /tisk 1315 R/,

70. Jiřího Šolera na předsedu vlády Václava Klause ve věci harmonizace environmentální politiky České republiky s evropskou politikou /tisk 1315 S/,

71. Michala Krause na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci daňových úniků v České republice v letech 1992 - 1994 /tisk 1315 a/,

72. Jiřího Vyvadila na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace OÚNZ v Opavě /tisk 1315 c/,

73. Jana Vika, Josefa Valenty, Oldřicha Vrchy, Jaroslava Nováka, Milana Loukoty a Bohuslava Kuby na předsedu vlády Václava Klause ve věci městské policie /tisk 1317 A/,

74. Jana Vika, Josefa Valenty, Oldřicha Vrchy, Jaroslava Nováka, Milana Loukoty a Bohuslava Kuby na předsedu vlády Václava Klause ve věci státního terorismu /tisk 1318 A/,

75. Jaroslava Nováka, Milana Loukoty, Josefa Valenty, Bohuslava Kuby a Oldřicha Vrchy na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci státního terorismu /tisk 1320 A/,

76. Pavla Hirše na ministra vnitra Jana Rumla ve věci otevření hraničních přechodů v okrese Most /tisk 1327 A/;

II. bere na vědomí interpelaci poslankyně

- Evy Fischerové na předsedu vlády Václava Klause ve věci dalšího osudu Leksellova gama nože /tisk 1212 U/;

III. nesouhlasí s odpovědí na interpelaci poslance

- Václava Grulicha na předsedu vlády Václava Klause ve věci privatizace a. s. Lehké stavební hmoty Brno /tisk 1307 A/;

IV. žádá Nejvyšší kontrolní úřad, aby provedl kontrolu privatizace a likvidace Severomoravských obchodních domů,

V. přerušuje projednávání odpovědí na interpelace poslanců do příští schůze Poslanecké sněmovny

1. Bohuslava Kuby na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace s. p. STS Frýdek - Místek /tisk 892 A/ - pro nepřítomnost poslance,

2. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zjištění majitele vozu BMW SPZ BMV 14-69 /tisk 992 A/ - pro nepřítomnost poslance,

3. Gerty Mazalové na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci přiznání příplatku za odborné metodické vedení vedoucím sestrám sociální péče /tisk 1022 B/ - na žádost poslankyně,

4. Zdeňka Trojana na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci dohody o přidružení mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy /tisk 1022 J/ - pro nepřítomnost poslance,

5. Gerty Mazalové na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci přiznání příplatku za odborné metodické vedení vedoucím sestrám sociální péče /tisk 1022 N/ - na žádost poslankyně,

6. Zdeňka Trojana na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci návštěvy generála Pinocheta v České republice /tisk 1022 U/

- pro nepřítomnost poslance,

7. Jaroslava Broulíka, Miloše Skočovského a Františka Kačenky na ministra hospodářství Karla Dybu ve věci vědy, výzkumu, techniky a rozvoje technologií /tisk 1026 A/ - pro nepřítomnost poslance,

8. Jana Vika na předsedu vlády Václava Klause ve věci využívání příslušníků osobní ochrany /tisk 1038 A/ - pro nepřítomnost poslance,

9. Oldřicha Vrchy na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci nedostatků v řízení Ústavu sociálních věcí DD Lukov okr. Zlín, zaměstnanecké destability a sociálních nejistot pracovníků tohoto ústavu /tisk 1041 A/ - pro nepřítomnost poslance,

10. Oldřicha Vrchy na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci nerovnoměrného přidělování finančních prostředků investičního i neinvestičního charakteru ústavům sociální péče v okrese Zlín /tisk 1042 A/ - pro nepřítomnost poslance,

11. Oldřicha Vrchy na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci nezvěstné paní Marie Medulánové, posledně bytem u Okresního ústavu sociálních služeb "Domov důchodců" Štěpnická ul. č. 1139 Uherské Hradiště /tisk 1044 A/ - pro nepřítomnost poslance,

12. Oldřicha Vrchy na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci vydaného trestního příkazu ze dne 27. 4. 1994 samosoudcem Okresního soudu v Bruntále na obviněného Stanislava Vyhňáka /tisk 1067 A/ - pro nepřítomnost poslance,

13. Jana Vika na předsedu vlády Václava Klause ve věci firmy OMNIPOL /tisk 1068 A/ - pro nepřítomnost poslance,

14. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zjištění majitele, případně uživatele automobilu BMW SPZ BMV 14-69 /tisk 1085 A/ - pro nepřítomnost poslance,

15. Miroslava Rašky na ministra hospodářství Karla Dybu ve věci státního informačního systému /tisk 1090 A/ - pro nepřítomnost poslance,

16. Jiřího Bílého na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci přijetí představitelů Spolku české menšiny na Slovensku prezidentem České republiky Václavem Havlem /tisk 1092 B/ - na žádost poslance,

17. Zdeňka Trojana na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci předložení Evropské sociální charty k ratifikaci Parlamentu České republiky /tisk 1092 C/ - pro nepřítomnost poslance,

18. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci přípravy voleb do zastupitelstev v obcích /tisk 1097 A/ - pro nepřítomnost poslance,

19. Jaroslava Vlčka na ministra dopravy Jana Stráského ve věci prodeje termínovaných jízdenek studentům v době prázdnin /tisk 1116 A/ - pro nepřítomnost poslance,

20. Pavla Seifera na ministra dopravy Jana Stráského ve věci závaznosti stanovených podmínek pro provozování taxislužby /tisk 1127 A/ - pro nepřítomnost poslance,

21. Jiřího Vyvadila na ministra vnitra Jana Rumla ve věci systémových opatření proti krádežím osobních vozidel v České republice /tisk 1184 A/ - na žádost poslance,

22. Jiřího Drápely na ministra vnitra Jana Rumla ve věci odvolání přednosty Okresního úřadu v Blansku /tisk 1212 C/ - pro nepřítomnost poslance,

23. Zdeňka Trojana na předsedu vlády Václava Klause ve věci kontroly a hodnocení plnění programového prohlášení vládou České republiky /tisk 1212 F/ - pro nepřítomnost poslance,

24. Jozefa Wagnera na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zakoupení informačního systému pro Policii České republiky /tisk 1212 N/

- na žádost poslance,

25. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zabezpečení a přípravy voleb do zastupitelstev v obcích 1994 /tisk 1220 A/ - pro nepřítomnost poslance,

26. Jana Bláhy na předsedu vlády Václava Klause ve věci plnění "Programového prohlášení vlády České republiky" v oblasti otázek bytové politiky /tisk 1223 A/ - na žádost poslance,

27. Jiřího Drápely na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci vybudování Domova exulantů v Praze /tisk 1225 A/ - pro nepřítomnost poslance,

28. Gerty Mazalové na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci poškození a porušování lidských práv pracovníků ve zdravotnictví (zdravotních sester) gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Duchcově /tisk 1228 A/ - na žádost poslankyně,

29. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci provokačních výzev uskupení "Antifašistická liga" /tisk 1254 A/ - pro nepřítomnost poslance,

30. Jana Vika na ministra obrany Viléma Holáně ve věci budoucího vyzbrojení našich leteckých sil bojovými stíhacími letouny /tisk 1255 A/ - pro nepřítomnost poslance,

31. Jana Vika na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci nezávislosti a objektivnosti některých soudů v České republice /tisk 1259 A/ - pro nepřítomnost poslance,

32. Miroslava Čapka na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci postupu našich orgánů vůči cizím státním příslušníkům, kteří porušili zákony a další předpisy České republiky /tisk 1282 A/ - pro nepřítomnost poslance,

33. Miroslava Čapka na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci postupu našich orgánů vůči cizím státním příslušníkům, kteří porušili zákony a další předpisy České republiky /tisk 1282 B/ - pro nepřítomnost poslance,

34. Miroslava Čapka na ministra vnitra Jana Rumla ve věci postupu našich orgánů vůči cizím státním příslušníkům, kteří porušili zákony a další předpisy České republiky /tisk 1282 C/ - pro nepřítomnost poslance,

35. Miroslava Čapka na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci postupu našich orgánů vůči cizím státním příslušníkům, kteří porušili zákony a další předpisy České republiky /tisk 1282 D/ - pro nepřítomnost poslance,

36. Miroslava Čapka na ministra vnitra Jana Rumla ve věci smrtelného zranění německého státního občana v České republice dne 22. 10. 1994 /tisk 1285 A/ - pro nepřítomnost poslance,

37. Jana Bláhy na předsedu vlády Václava Klause ve věci plnění "Programového prohlášení vlády České republiky" v oblasti otázek dopravní politiky /tisk 1292 A/ - na žádost poslance,

38. Jiřího Vyvadila na předsedu vlády Václava Klause ve věci posouzení funkčnosti existence Úřadu pro legislativu a veřejnou správu České republiky /tisk 1311 A/ - na žádost poslance,

39. Zbyška Stodůlky na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci účastníků zahraničních cest /tisk 1315 A/ - pro nepřítomnost poslance,

40. Michala Krause na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci daňových úniků v České republice v letech 1992 - 1994 /tisk 1315 B/ - na žádost poslance,

41. Jiřího Vyvadila na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci úpravy vyplácení přídavků na děti /tisk 1315 D/ - na žádost poslance,

42. Jozefa Wagnera na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci uplatňování zákona České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách /tisk 1315 G/ - pro nepřítomnost poslance,

43. Zdeňka Trojana na ministra vnitra Jana Rumla ve věci úrovně opatření a zásahů provedených Policií České republiky při událostech dne 28. října 1994 v Praze /tisk 1315 H/ - pro nepřítomnost poslance,

44. Jiřího Vyvadila na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci výnosu rektora VŠCHT č. 20/1994 /tisk 1315 J/ - pro nepřítomnost poslance,

45. Jiřího Bílého na ministra vnitra Jana Rumla ve věci občanů, kteří mají narušenou duševní nebo tělesnou integritu /tisk 1315 K/ - na žádost poslance,

46. Josefa Valenty na ministra vnitra Jana Rumla ve věci napadení a zranění předsedy poslaneckého klubu SPR-RSČ Jana Vika dne 28.10.1994 příslušníky Městské policie v Praze /tisk 1315 L/ - pro nepřítomnost poslance,

47. Jozefa Wagnera na předsedu vlády Václava Klause ve věci ochrany práv občanů /tisk 1315 P/ - pro nepřítomnost poslance,

48. Michala Krause na předsedu vlády Václava Klause ve věci daňových úniků v České republice v letech 1992 - 1994 /tisk 1315 T/ - na žádost poslance,

49. Jozefa Wagnera na předsedu vlády Václava Klause ve věci fondů důchodového pojištění /tisk 1328 A/ - na žádost poslance,

50. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zabezpečení a přípravy voleb do zastupitelstev v obcích 1994 /tisk 1363 A/ - pro nepřítomnost poslance.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Eva Matoušková v. r.

ověřovatelka Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP