Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

562

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 28. schůze 7. února 1995

 

k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv /sněmovní tisky 1441, 1442, 1484 a 1485/

 

Poslanecká sněmovna

souhlasí, aby

1) vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů, byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 17 dní,

2) návrh poslance I. Vrzala na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 17 dní,

3) vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 215/1993 Sb., byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 10 dní,

4) návrh poslance V. Krásy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, byl projednán ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům s tím, že bude dodržena lhůta 45 dní.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Jaroslav Sýkora v. r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP