Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

656

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 30. schůze 20. dubna 1995

 

k návrhu poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisky 1197 a 1344/

 

Poslanecká sněmovna

schvaluje návrh poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1197, ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 1344 a schválených pozměňovacích návrhů.

 

v z. Karel Ledvinka v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Eva Matoušková v. r.

ověřovatelka Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP