Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

657

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 31. schůze 23. května 1995

 

k návrhu organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisky 1719-1726 a 1743/

 

Poslanecká sněmovna

souhlasí s upuštěním od projednávání zásad ve výborech Poslanecké sněmovny u

1) vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, ve znění pozdějších předpisů,

2) vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,

3) vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon České národní rady 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb.,

4) vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,

5) vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

6) vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů,

7) vládního návrhu na vydání zákona o zahájení činnosti Vrchního soudu v Olomouci,

8) návrhu poslanců M. Kolářové a V. Krásy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů,

9) návrhu poslankyně Anny Röschové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Ladislav Rymeš v. r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP