Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

761

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 34. schůze 28. září 1995

 

k vládnímu návrhu zákona o neziskových právnických osobách a o změně a doplnění zákona o daních z příjmů, zákona o dani z nemovitostí a zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí /sněmovní tisky 1791 a 1927/

 

Poslanecká sněmovna

schvaluje vládní návrh zákona o neziskových právnických osobách a o změně a doplnění zákona o daních z příjmů, zákona o dani z nemovitostí a zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí podle sněmovního tisku 1791, ve znění společné zprávy výborů, podle sněmovního tisku 1927 a schválených pozměňovacích návrhů.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Robert Kolář v. r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP