Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

833

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 37. schůze 8. prosince 1995

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii (Srbsko a Černá Hora), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2000/

 

Poslanecká sněmovna

souhlasí, aby uvedený vládní návrh zákona byl projednán ve zkráceném jednání ve smyslu ustanovení § 100 jednacího řádu Poslanecké sněmovny;

schvaluje vládní návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii (Srbsko a Černá Hora), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2000.

 

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Jiří Karas v.r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP