PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

výbor pro právní ochranu a bezpečnost

Usnesení č. 1/1993

ze dne 20. ledna 1993

 

Po rozpravě

výbor pro právní ochranu a bezpečnost

doporučuje předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby stanovil plat řediteli Bezpečnostní informační služby České republiky Stanislavu Devátému ve smyslu zákona č. 143/1992 a nařízení vlády ČSFR č. 223/1992 Sb., kterým se provádí zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech v této výši.

Platový tarif Kčs 8.310,-

Zvýšení podle § 3 odst. 4,

Nařízení vlády č. 223/1992 Sb. Kčs 2.080,-

Příplatek za vedení Kčs 8.000,-

Zvláštní příplatek Kčs 1.800,-

Osobní příplatek Kčs 8.310,-

Celkem Kčs 28.500,-

Nárok na plat ve výši zvýšeného platového tarifu včetně osobního příplatku a příplatku za vedení trvá ještě tři měsíce po skončení výkonu funkce.

   

ing. Vlastimil Doubrava

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel výboru

předseda výboru

pro právní ochranu a bezpečnost

pro právní ochranu a bezpečnost

 Přihlásit/registrovat se do ISP